--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Szukaj

Z Joomla!WikiPL

Szukaj

Wyświetla na stronach witryny wyszukiwarkę, umożliwia użytkownikom przeszukiwanie serwisu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:


16 mod szukaj przyklad.png

Parametry modułu umożliwiają m.in. określenie wyglądu, tekstu wyświetlanego w polu wyszukiwarki, uaktywnienie domyślnie wyłączonego przycisku, ustalenie jego położenia i etykiety. Przykład wyników wyszukiwania przedstawia kolejna ilustracja:

17 mod szukaj przyklad1.png


Powiązania

Moduł Szukaj jest standardowym sposobem udostępnienia funkcji wyszukiwania w Joomla! Zapewnia użyteczność podobną, jak odnośnik w menu typu Łącze wewnętrzne - Szukaj. Współdziała z uruchamianym w tle komponentem Szukaj, w każdym momencie gotowym do przeszukania witryny oraz z dodatkami, umożliwiającymi przeszukiwanie różnych obszarów witryny:

Niektóre z dodatkowo instalowanych rozszerzeń instalują również dodatku obsługujące przeszukiwanie. Częściej jednak konieczne jest samodzielne zainstalowanie odpowiedniego dodatku.

Opcje podstawowe

16 mod szukaj opcje podstawowe.png


 • Etykieta wyszukiwarki [Box Label]: tekst, który zostanie wyświetlony jako etykieta pola wyszukiwarki. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (słowo Szukaj).
Uwaga: Tekst etykiety wyszukiwarki jest w szablonach często ukrywany za pomocą CSS,
 • Szerokość pola [Box Width]: szerokość pola wyszukiwarki w pikselach. Domyślnie 20px.
 • Przykład wyrażenia [Box Text]: tekst, który zostanie wyświetlony w polu formularza. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj...).
 • Przycisk "Szukaj" [Search Button]: decyduje o wyświetlaniu przycisku uruchamiającego wyszukiwanie. Zaznacz jedną z opcji Tak lub Nie. Jeśli Nie, wyszukiwanie będzie uruchamiane po naciśnięciu klawisza Enter.
 • Pozycja przycisku [Button Position]: określa położenie przycisku. Zaznacz jedną z opcji: Z lewej, Z prawej, Na górze, Na dole.
 • Obraz przycisku Szukaj [Search Button Image]: zmienia ustawienie domyślne - zamiast przycisku tekstowego można wyświetlić przycisk graficzny. Plik grafiki musi być nazwany searchButton.gif oraz musi być umieszczony w katalogu templates/Twoj_szablon/images/.
 • Etykieta przycisku [Button Text]: treść napisu na przycisku graficznym. Jeśli pozostawisz puste, zostanie użyty tekst domyślny z pliku językowego (Szukaj).
 • Ustal ID pozycji menu [Set Item ID]: przypisz identyfikator pozycji menu (ItemID) stronie wyświetlającej wyniki wyszukiwania. Jeśli wśród pozycji menu nie ma odnośnika do strony komponentu Szukaj, można wybrać ID dowolnej innej pozycji menu, której ustawienia zapewniają pożądany sposób prezentacji. Jeśli nie wiesz, co to znaczy, nie korzystaj z tego.

Opcje rozszerzone

16 mod szukaj opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.


Aby umieścić moduł Szukaj na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Szukaj, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Szukaj i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  16 mod szukaj szczegoly.png
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Projektanci szablonów często zakładają, że moduł Szukaj będzie umieszczany w pozycji nazywanej user4. Sprawdź, czy nie jest tak również w przypadku Twojego szablonu.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Przeszukiwanie witryny obsługuje komponent Wyszukiwanie oraz dodatki z rodziny search. W konfiguracji dodatków można zdecydować, czy Joomla! ma przeszukiwać obszar witryny obsługiwany przez dodatek.

najlepiej umieszczać nad lub pod treścią główną, aby mu zapewnić wystarczająco szeroki obszar prezentacji. Zważ, że jeśli umieścisz moduł w bocznym, niezbyt szerokim pasku, okno prezentacyjne będzie niewielkie, zwłaszcza, że najpewniej zostanie zwężone o szerokość paska przewijania (ok. 20px) }}

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_search. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /modules/mod_search i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_search/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).