--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Instalacje Aktualizacje

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 1.6 typu menedżer. Jest używany do aktualizacji rozszerzeń zainstalowanych w Joomla!.

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia → Instalator [Extensions → Extension Manager], a następnie w menu lokalnym kliknij odnośnik Aktualizacja [Update].

Opis

Ta strona służy do aktualizacji zainstalowanych rozszerzeń. Funkcja aktualizacji rozszerzeń jest nowością w Joomla 1.6. Będzie ja można wykorzystać jedynie do aktualizacji rozszerzeń, które tę funkcje obsługują. W przypadku rozszerzeń, które obsługują tę funkcję, można będzie wykonać aktualizację bez konieczności przesyłania i instalacji pakietu uaktualnienia, jak to czyniliśmy w poprzednich wersjach Joomla!. Funkcja aktualizacji wykorzystuje standardowe mechanizmy połączenia FTP do pobierania plików uaktualniających ze zdalnego serwera pakietów aktualizacji (np. witryny projektu)

Zdjęcie ekranu

16 roz instalacja aktualizacje.png

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich reklamach. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Nazwa [Name]: nazwa wykrytego rozszerzenia. Odczytywana jest z pliku manifestu .xml
 • Rodzaj instalacji [Install Type]: typ instalacji, jaki zostanie wykonany przez wykrytą łatkę. Zwykle będzie to aktualizacja - unowocześnienie zainstalowanego rozszerzenia.
 • Typ [Type]: rodzaj rozszerzenia - komponent, moduł, dodatek, język, szablon.
 • Wersja [Version]: Numer wersji dostępnej łatki aktualizującej.
 • Katalog [Folder]: jeżeli jest to dodatek, nazwa katalogu, w którym rozszerzenie będzie instalowane. Standardowo w Joomla 1.6 mamy następujące podkatalogi w katalogu dodatków (/plugins): authentication, content, editors, editors-xtd, extension, search, system, user.
 • Klient [Client]: wskazuje, która część Joomla! używa rozszerzenia, jest przez nie obsługiwana - oznacza witrynę lub zaplecze. Rozszerzenie, np. moduł, język, szablon może obsługiwać witrynę lub zaplecze, które są jego klientami (korzystają z obsługi). Oznaczenie typu klienta znajduje się w pliku instalacyjnym rozszerzenie.xml
 • Dane URL [URL Details]: Adres internetowy pliku manifestu XML zawierającego dane potrzebne instalatorowi Joomla! do przeprowadzenia aktualizacji.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 roz instalacja aktualizacja przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Aktualizuj [Update]: uaktualnia zaznaczone rozszerzenia.
 • Znajdź aktualizacje [Find Update]: skanuje twoją instalację Joomla! oraz wyszukuje dostępne aktualizacje zainstalowanych rozszerzeń.
 • Wyczyść pamięć podręczną [Purge cache]: usuwa z pamięci podręcznej informacje o wykrytych aktualizacjach. W rezultacie informacje o takich rozszerzeniach zostaną usunięte z wykazu.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Nawigacja lokalna - odnośniki do innych stron

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z dwoma odnośnikami:

16 roz aktualizacja podmenu.png

Porady

 • W wykazie będą wyświetlane jedynie rozszerzenia, które obsługują funkcje zdalnej aktualizacji. Jeśli korzystasz z rozszerzeń, które nie obsługują tej funkcji albo nie masz pewności, czy ją obsługują, skonsultuj się z projektantami rozszerzenia na witrynie projektu.
 • To bardzo ważne, by dokonywać aktualizacji na bieżąco. W przeciwnym przypadku narażasz swoją instalację Joomla! na wykorzystanie przez hakerów luk wykrytych w Joomla i rozszerzeniach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji zaleca się wykonanie kopii plików instalacyjnych i bazy danych aktualizowanego rozszerzenia lub całej instalacji Joomla! Zapewni to możliwość przywrócenia joomla! do poprzedniego stanu w przypadku, gdy aktualizacja się nie powiedzie lub przyniesie nieoczekiwane i niepożądane efekty.