--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Projektant menu Edycja

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Nawigacja

Strona jest dostępna po wybraniu z rozwijalnego menu zaplecza pozycji Menu -> Utwórz menu albo za pomocą opcji w przyborniku menu na stronie projektanta menu. Aby stworzyć nowe menu, kliknij w przyborniku przycisk Utwórz. Aby zmodyfikować szczegóły menu stworzonego wcześniej, zaznacz pole wyboru przy nazwie menu i naciśnij w przyborniku ikonę Zmień. Uwaga: We wcześniejszych wydaniach Joomla! można było w tym celu nacisnąć nazwę menu w wykazie. W Joomla 1.6 tytuł menu w wykazie jest odnośnikiem do strony z pozycjami utworzonymi w tym menu.

Opis

Zależnie od wykonywanej czynności strona nosi tytuł Projektant menu: Utwórz menu albo Projektant menu: Zmiana danych. Ustalasz tutaj podstawowe własności zakładanego lub istniejącego menu.

Zdjęcie ekranu

16 projektant menu edytor.png

Szczegóły menu

 • Tytuł [Title]: napis oznaczający i określający menu, sygnalizuje jego temat, treść lub zadanie. Wpisz dowolny wyraz lub wyrażenie. Tytuł menu widoczny jest jest tylko na stronach zaplecza.
 • Typ menu [Menu type]: unikalne jednowyrazowe oznaczenie menu. Wpisz dowolny ciąg znaków bez spacji, np. menuglowne, menuuzytkownika, dolne, gorne.
 • Opis menu [Description: zwięzła charakterystyka roli menu, widziana tylko przez administratorów w edytorze menu. Wpisz dowolny tekst.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 projektant menu edytor przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Zapisz [Save]: zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Jeśli podczas tworzenia nowej pozycji umieścisz niezbędne dane, pozycja zostanie utworzona, w przeciwnym przypadku stosowny komunikat powiadomi Cię, jakie informacje są wymagane. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy - użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Zapisz kopię [Save As Copy]: tworzy duplikat pozycji, np. kategorii, artykułu, pozycji menu. Kopia umieszczana jest w tym samym obszarze danych, np. kopia artykułu zapisywana jest w tej samej kategorii artykułów, kopia pozycji menu w tym samym menu. Ponieważ w tym samym obszarze danych nie mogą istnieć dwie pozycje, posiadające taki sam alias, skoryguj alias edytowanej pozycji, zanim skorzystasz z tej opcji.
 • Zamknij [Close]: zamyka ekran edytora i przenosi z powrotem na stronę przeglądu bez zapisywania efektów pracy od momentu poprzedniej operacji zapisywania.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Gdy ustawisz wskaźnik myszki nad ikonką z literą 'i' umieszczoną obok pola tekstowego, zobaczysz informację objaśniającą.
 • To dobry pomysł, aby tytuł opisywał menu, sygnalizował jego zawartość. Tytuł wykorzystywany jest tylko jako odnośnik w rozwijanym menu zaplecza.
 • Dobrym zwyczajem jest również wypełnienie pola Opis [Description) informacją charakteryzującą menu, np. Główny spis treści, Dodatkowe dolne menu nawigacyjne, itp.
 • Kiedy nazywasz nowe menu, używaj jedynie znaków alfabetu łacińskiego i cyfr, bez spacji. Możesz także użyć łączników i znaku dolnego podkreślenia. Dobrą praktyką jest używanie w nazwach menu jedynie małych liter (a-z) oraz znaków podkreślenia (_). Znaki specyficzne np. dla języka polskiego - ’ą’, ’ę’, ’ć’ mogą powodować problemy, dlatego zaleca się, by ich w nazwach menu nie stosować. Przeczytaj również uwagę w dymku pomocy podręcznej.
 • Typ menu [Menu Type] identyfikuje je w kodzie Joomla!, dlatego musi być niepowtarzalna i jednoznaczna.
 • Nazwa mainmenu używana jest zwyczajowo na oznaczenie głównego menu witryny, a nazwa usermenu na oznaczenie menu użytkownika.

Tematy pokrewne