--=REKLAMA=--

Pomoc16

Komponenty Powiadomienia Czytaj

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Powiadomienia → Czytaj jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu informator. Umożliwia zapoznanie się z otrzymanym powiadomieniem i udzielenie respondentowi odpowiedzi.

Nawigacja

Z rozwijalnego menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Komponenty → Powiadomienia → Czytaj [Components → Messaging → Read Private Messages], a następnie naciśnij temat jednej z otrzymanych wiadomości. Alternatywnie możesz kliknąć odnośnik Wiadomości w pasku stanu użytkownika, w prawym górnym rogu ekranu.

Opis

Na tej stronie przeglądamy otrzymane wiadomości i odpowiadamy na nie. W Joomla 1.5 bezpośrednio z tego miejsca można było także usuwać powiadomienia ze skrytki.

Zdjęcie ekranu

16 powiadomienia czytaj.png

Szczegóły

  • Od [From]: użytkownik - nadawca wiadomości.
  • Data [Posted]: data wysłania wiadomości.
  • Temat [Subject]: sygnalizuje sprawę, której dotyczy wiadomość.
  • Treść [Message]: tekst wiadomości

Przybornik

W prawym górnym rogu wyświetlany jest pasek narzędzi - Przybornik:

16 powiadomienia czytaj przybornik.png

Poniżej objaśniamy znaczenie przycisków:

  • Odpowiedz [Reply]: umożliwia odpowiedź. Więcej informacji na stronie Wiadomości osobiste - Napisz wiadomość.
  • Anuluj [Cancel]: umożliwia rezygnację z tworzenia nowego elementu albo poprawiania danych i ustawień istniejącej pozycji, kończy pracę edytora własności elementu bez zapisywania zmian wprowadzonych od momentu poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi do listy elementów. Odblokowuje modyfikowany element do edycji przez innych.
Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie własności modyfikowanego elementu sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zastosuj, anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
  • Pomoc [Help]: otwiera ten ekran pomocy.


Porady

  • W standardowej instalacji Joomla do tej opcji mają dostęp tylko osoby z grupy Superużytkownicy. Administratorzy i operatorzy uzyskują dostęp do prywatnych wiadomości tylko za pomocą modułu zaplecza Masz wiadomość [Unread Messages].

Tematy pokrewne