--=REKLAMA=--

Pomoc16

Menu Projektant menu

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla 1.6 typu menedżer. Na stronie tej można przeglądać listę istniejących menu, tworzyć nowe menu, usuwać istniejące menu, wywoływać stronę umożliwiającą edycję własności istniejących menu

Nawigacja

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Menu → Projektant menu [Menus → Menu Manager] albo na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Menu [Menu Manager].

Opis

Obsługę menu zapewniają w Joomla! komponenty administracyjne Projektant menu [Menu Manager] i Projektant pozycji menu [Menu Item Manager] oraz specjalny moduł – Menu witryny [Main Menu] i jego kopie.

Projektant menu służy do tworzenia i modyfikacji różnych menu oraz ich usuwania. Edytor własności menu wywoływany z poziomu projektanta menu umożliwia zdefiniowanie nazwy - typu menu, jego tytułu i zwięzłego opisu oraz tytułu modułu, w którym będzie wyświetlane menu. Po utworzeniu menu w edytorze można zmienić tylko trzy pierwsze własności - tytuł modułu natomiast można zmienić w edytorze modułów. Zrzut ekranu

Zdjęcie ekranu

16 projektant menu lista.png

Nagłówki kolumn

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Tytuł [Title]: sygnalizuje temat, treść lub zadanie artykułu, kategorii, sekcji, pozycji menu, modułu itp. Można go zmodyfikować. W przypadku tytułu pozycji menu - wyświetlany w menu. W pozostałych przypadkach może być wyświetlany na stronach witryny. Klikając tytuł pozycji, można otworzyć edytor jej właściwości.
 • Liczba pozycji menu [Number of Menu Items]: informuje, ile w danym menu umieszczono pozycji menu, w tym:
  • Opublikowanych [Published]: wartość wskazuje, ile ze wszystkich pozycji menu jest aktualnie opublikowanych (widocznych na witrynie).
  • Nieopublikowanych [Unpublished]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu jest nieopublikowanych (niedostępnych publicznie).
  • W koszu [Trashed]: wartość wskazuje, ile spośród wszystkich pozycji menu wyrzucono do kosza (z którego można je usunąć bezpowrotnie bądź odzyskać.
 • Podłączone moduły [Modules Linked to the Menu]: lista modułów powiązanych z menu. W kolumnie wyświetlana jest nazwa modułu, poziom dostępu (Powszechny || Zarejestrowani... itp.) oraz nazwa pozycji w szablonie.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 projektant menu lista przybornik .png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu. Kliknij przycisk Utwórz, aby stworzyć nowe menu. Wpisz tytuł, typ menu oraz opis przeznaczenia menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp. Przycisk Zmień umożliwia Ci zmianę tytułu, typu oraz opisu Zaznaczonego menu.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można. Aby usunąć zaznaczone menu (i wszystkie przypisane do niego pozycje) zaznacz pole wyboru obok nazwy menu, a następnie w przyborniku kliknij przycisk Usuń. Będziesz mieć jeszcze okazję potwierdzić swoją decyzję. Po potwierdzeniu menu zostaną usunięte bezpowrotnie.
 • Przebuduj [Rebuild]: ponownie odtwarza hierarchiczną strukturę pozycji, np. kategorii, pozycji menu, zapewniając poprawną synchronizację danych. Zwykle nie ma potrzeby przebudowywania menu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku uszkodzenia tabeli menu w bazie danych.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Porady

 • Wskazane jest, aby nadawać nowym menu opisowe tytuły. Są one później widoczne w menu zaplecza. Dobrą praktyką jest również wypełnianie pola Opis krótką informacją o przeznaczeniu menu.
 • W Joomla 1.6 w przyborniku menedżera menu nie ma opcji Kopiuj. Możesz jednak stworzyć kolejna instancję istniejącego menu na stronie menedżera modułów, kopiując moduł obsługujący menu.
 • Tworząc nowe menu, używaj w nazwie tylko znaków alfabetycznych języka angielskiego (a - Z), cyfr i znaku podkreślenia (_). Nazwa menu powinna byc unikalna.
 • Zanim usuniesz istniejące menu zważ, że bezpowrotnie zostaną również usunięte wszystkie umieszczone w nim pozycje.
 • Menu witryny [Main menu] jest menu domyślnym i nie powinno być usuwane. Domyślna pozycja menu jest stroną startową Twojej witryny - jeśli ją usuniesz, witryna nie będzie działała. Jeśli zmieniasz domyślną pozycję menu na inną, upewnij się, że nie usuwasz tej domyślnej pozycji. Domyślna pozycja jest oznaczona gwiazdką (*) w Projektancie pozycji menu. Więcej informacji znajdziesz na stronie Projektant pozycji menu

Tematy pokrewne