--=REKLAMA=--

Pomoc16

Witryna Konserwacja Czyść pamięć podręczną

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran Witryna → Konserwacja → Czyść pamięć podręczną jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do zarządzania katalogami i plikami pamięci podręcznej. Można tutaj przeglądać listę folderów z plikami pamięci podręcznej oraz usuwać wszystkie lub wybrane foldery.

Nawigacja

Z rozwijanego menu zaplecza wybierz pozycję Witryna → Konserwacja → Czyść pamięć podręczn [Site → Site Maintenance → Clean Cache].

Opis

Dynamiczne generowanie stron w Joomla! powoduje, że ilość zapytań kierowanych do serwera bazy danych jest ogromna. Każdy sposób zmniejszenia tej ilości powoduje wydatne przyspieszenie przesyłania stron do przeglądarek użytkowników i odciąża serwer. Jednym ze sposobów jest tzw. buforowanie danych - przechowywanie w specjalnym katalogu pamięci podręcznej na serwerze stron lub elementów stron, których zawartość nie zmienia się zbyt często. Joomla! odświeża te pliki systematycznie, zgodnie z ustawieniami w konfiguracji globalnej witryny. Zdarzają się wszakże przypadki, że trzeba wymusić stworzenie nowych plikow tymczasowych.

To narzędzie usuwa wszystkie pliki tymczasowe przechowywane we wskazanych katalogach pamięci podręcznej (katalog_joomla/cache oraz katalog_joomla/administrator/cache). W katalogu administracyjnym, tuż po wykonaniu operacji mogą się pojawić jakieś nowe foldery buforowanych danych, tak, jakby nie zostały wyczyszczone, ponieważ natychmiast po przeprowadzonej operacji następuje odtworzenie pamięci podręcznej.

Pliki pamięci podręcznej są plikami tymczasowymi, tworzonymi w celu poprawy wydajności witryny. Jeśli w treściach lub konfiguracji witryny wprowadzono istotne modyfikacje, np. dokonano zmiany domyślnego szablonu czy zmiany domyślnego języka, pliki pamięci podręcznej mogą być nieaktualne. Aby uniknąć problemów spowodowanych nieaktualnością danych w plikach pamięci podręcznej, możesz jej tutaj wszystkie usunąć. Usunięcie plików tymczasowych zmusi Joomla! do stworzenia nowych kopii, uwzględniających wprowadzone zmiany.

 • Po wykonaniu wyczyszczeniu pamięci podręcznej z plików tymczasowych może nastąpić chwilowe spowolnienie ładowania witryny, ponieważ usuwane są wszystkie pliki ze wskazanych katalogów (grup).
 • W przeciwieństwie do tej operacji opcja Usuń przedawnione pliki nie powoduje usuwania plików zawuerających aktualne dane. Ale proces ten sjest wolniejszy i pochłania więcej zasobów systemowych serwera. Strony witryny w przypadku zastsowoania tej opcji będą się ładować w przeglądarkach mniej wiecej z taką samą szybkościa, ponieważ dostępne sa wszystkie pliki z aktualnymi danymi.

Zdjęcie ekranu

16 witryna konserwacja pamiec podreczna lista.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Odblokowanie, Czyść pamięć podręczną i Usuń przestarzałe pliki

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

16 witryna konserwacja pamiec podreczna podmenu.png

Filtrowanie

Po prawej stronie widoczny jest filtr położenia, umożliwiających przełączanie się ze strony Czyść pamięć podręczną witryny na stronę Czyść pamięć podręczną zaplecza.

16 witryna konserwacja pamiec podreczna filtr.png


 • Witryna - zaplecze [Site - Administrator]: skorzystaj z listy rozwijalnej, aby przełączyć się na stronę z wykazem plików pamięci podręcznej zaplecza lub witryny.

Możliwe są dowolne kombinacje filtrów i wyszukiwarki. Przykładowo, korzystając z kilku filtrów można wybrać tylko katalogi witryny w nazwie znak „G”.

Ponadto na dole, pod listą dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz - gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach paskiem nawigacyjnym.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich folderów z plikami pamięci podręcznej. Posługiwanie się długimi listami ułatwiają narzędzia do wyszukiwania, filtrowania i sortowania.

Informacje w tabeli

W tabeli zestawiono wybrane informacje o wszystkich folderach z plikami pamięci podręcznej. Dostępne są tutaj następujące kolumny:

 • Lp. [#]: liczba porządkowa - numer nadawany automatycznie przez Joomla!.
 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Foldery z plikami [Cache Group]: oznacza rodzaj treści przechowywanych w pamięci podręcznej, wskazuje na nazwę podkatalogu, w którym przechowywane są pliki tymczasowe. Pliki tymczasowe przechowywane są w folderach tworzonych w razie potrzeby w katalogach katalog_Joomla!/cache/ (pliki tymczasowe witryny) oraz katalog_Joomla!/administrator/cache/ (pliki tymczasowe zaplecza).
 • Liczba plików [Number of Files]: liczba plików z danej grupy przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.
 • Rozmiar [Size]: w kilobajtach rozmiar wszystkich plików ogółem przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 witryna konserwacja pamiec podreczna lista przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu. Otwiera w oknie nakladki panel z ustawieniami uprawnień.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Opcje komponentu - konfiguracja globalna

16 witryna konserwacja pamiec podreczna opcje.png

Porady

 • Zwykle będziesz usuwać wszystkie pliki. Aby tak uczynić, zaznacz pole wyboru w nagłówku tabeli, a następnie kliknij przycisk Usuń w przyborniku.

Tematy pokrewne