--=REKLAMA=--

Pomoc16

Użytkownicy Poziomy dostępu

Z Joomla!WikiPL

Spis ekranów pomocy 1.6
Pełna lista

Menu witryna

Menu Użytkownicy

Menu Menu


Rodzaje pozycji menu
Menu Artykuły

Menu Komponenty

Menu Rozszerzenia

Moduły - Rodzaje modułów

Streszczenie

Omawiany poniżej ekran jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla typu menedżer. Służy do zarządzania poziomami dostępu. Można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Nawigacja

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy → Poziomy dostępu [Users → Access Level]. Na stronę tę można również przejść ze stron Użytkownicy oraz Użytkownicy → Grupy użytkowników, klikając w menu lokalnym odnośnik Poziomy dostępu.

Opis

Na tej stronie możemy przeglądać listę poziomów dostępu, zmieniać kolejność pozycji na liście, tworzyć nowe oraz modyfikować i usuwać istniejące poziomy dostępu.

Zdjęcie ekranu

16 uzytkownicy poziomy dostepu.png

Nawigacja lokalna - odnośniki Użytkownicy, Grupy i Poziomy dostępu

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z trzema odnośnikami:

16 uzytkownicy poziomy dostepu podmenu.png

 • Użytkownicy [Users]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Użytkownicy Użytkownicy.
 • Grupy [Users Groups]: naciśnij ten odnośnik, aby przejść na stronę Grupy użytkowników.
 • Poziom dostępu [Viewing Access Level]: odnośnik jest nieaktywny, ponieważ znajdujesz się właśnie na stronie Użytkownicy Poziomy dostępu.

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich poziomów dostępu. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwia filtr wyszukiwarki.

Informacje w tabeli

W tabeli z listą poziomów dostępu zobaczysz kilka kolumn. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Zmień, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: sygnalizuje, że konto użytkownika może być aktualnie modyfikowane przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował konto. Wstrzymaj się z edycją konta, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator. Zobacz na ten temat artykuł: Odblokowanie.
 • Nazwa poziomu [Level Name]: nazwa nadana przez administratora, sygnalizująca poziom dostępu.
 • Kolejność [Ordering]: określa porządek wyświetlania. Liczby w polach tekstowych wskazują kolejność pozycji na liście. Można zmienić ten porządek. Naciśnij tytuł kolumny Kolejność, aby ją rozwinąć i odsłonić strzałki umożliwiające przestawianie. Naciskaj strzałki W górę lub W dół albo wpisz w polach tekstowych liczby ustalające nowy porządek, a następnie kliknij przycisk Zapisz kolejność [Save Order] - symbol dyskietki obok nagłówka obok tytułu Kolejność w nagłówku tabeli.
 • ID [Id]: unikalny numer identyfikacyjny przypisywany automatycznie przez Joomla!. Numeru identyfikacyjnego nie można zmienić.

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

16 uzytkownicy poziomy dostepu przybornik.png

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz/Nowe [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji, np. menu, kategorii, artykułu, konta użytkownika, przenosi na stronę edytora własności pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby stworzyć nową pozycję - artykuł, kategorię, konto użytkownika, odnośnik w menu.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji (wprowadzania zmian), przenosi na stronę edytora własności pozycji - kategorii, pozycji menu, artykułu, konta użytkownika. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, np. menu, zostanie otwarty edytor pierwszej zaznaczonej pozycji. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć jej tytuł w wykazie. Możesz również przejść do trybu edycji, klikając w tabeli nazwę kategorii, artykułu, użytkownika, itp.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczony element. Zaznacz pozycje, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę. Usunięcie pozycji jest nieodwracalne.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza (artykuły, odnośniki w menu) można przywrócić (odzyskać). Pozycji usuniętych odzyskać nie można. Delete. To delete one or more access levels, select them and click Delete. The selected levels will be deleted. Note that you can not delete an access level that is currently being used. If you try to delete an access level that is assigned, a message showing where it is assigned will display.
 • Opcje [Options]: zależnie od miejsca umożliwia globalną konfigurację komponentu - Artykuły, Dodatki, Kontakty, Menu, Moduły, Użytkownicy, itd. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka poziomów dostępu według nazwy.

16 uzytkownicy poziomy dostepu szukaj.png

Wpisz fragment albo całą nazwę poziomu dostępu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Szukaj. Na liście pozostaną jedynie poziomy dostępu, które zawierają w tyle ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Porady

 • Kliknij nazwę poziomu dostępu, aby przejść na stronę edytora jego własności.
 • Kliknij nagłówek kolumny Nazwa poziomu, aby posortować listę alfabetycznie rosnąco lub malejąco.
 • Kliknij nagłówek kolumny Kolejność, aby uporządkować listę według ustalonej kolejności rosnąco lub malejąco oraz odsłonić ukrytą kolumnę umożliwiającą przestawianie kolejności pozycji.

Tematy pokrewne