--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły Doniesienia

Z Joomla!WikiPL

Doniesienia

Wyświetla nagłówki wiadomości ze wskazanego w adresie źródła - kanału informacyjnego. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

17 mod doniesienia przykl.png

Powiązania

Moduł Doniesienia nie jest połączony z żadnym innym komponentem, działa niezależnie od komponentu Doniesienia, który umożliwia zarządzanie kanałami informacyjnymi.

Moduł Doniesienia nie jest powiązany z komponentem układem strony typu: Doniesienia, ale jest alternatywnym sposobem udostępniania nagłówków wiadomości z udostępniających je witryn.

Opcje podstawowe

16 mod doniesienia opcje podstawowe.png


 • Adres kanału [Feed URL]: adres internetowy kanału informacyjnego RSS - przejdź do witryny, z której chcesz pobierać udostępniane informacje, skopiuj odnośnik znajdujący się pod obrazkiem RSS i wklej go do tego pola.
 • Kanał RTL [RTL Feed]: wskazuje na kanał informacyjny z witryny w języku z kierunkiem pisma od prawej do lewej. Zmień domyślne ustawienie, jeśli to konieczne.
 • Tytuł [Feed Title]: decyduje o wyświetlaniu tytułu wiadomości. Zaznacz jedną z opcji: Tak lub Nie.
 • Opis kanału [Feed Description]: Decyduje, czy pod tytułem modułu zostanie wyświetlony opis kanału informacyjnego - zwykle informacja o pochodzeniu wiadomości.
 • Grafika [Image]: obraz ilustrujący stronę, sekcję, kategorię, kontakt, itp. Wybierz z rozwijanej listy. Pliki z grafikami należy umieścić w katalogu images/M_images. Grafiki można wczytać na stronie Media.
 • Doniesień [Feed Items]: Wpisz, ile wiadomości pobranych ze źródła chcesz pokazać. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez moduł, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych ze źródła.
 • Ilość wiadomości [Items]: ilość wyświetlanych pozycji. Wpisz, ile wiadomości chcesz pokazać z pobranych kanałem RSS. Jeśli ta liczba będzie większa, niż ilość wiadomości pobranych przez czytnik RSS, pokazanych zostanie tylko tyle pozycji, ile zostało pobranych z kanału RSS.
 • Skróty [Item Description]: decyduje, czy wyświetlać w module pierwsze słowa - skrót, opis każdej wiadomości (ilość słów określasz poniżej).
 • Ilość słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.
 • Liczba słów [Word Count]: maksymalna ilość słów wyświetlanych w skrócie wiadomości (opisie). Wpisz 0, aby wyświetlać cały tekst publikowany przez witrynę udostępniającą wiadomości.

Opcje rozszerzone

16 mod doniesienia opcje rozszerzone.png


 • Alternatywny układ [Alternative Layout]: wybierz z rozwijalnej listy inny układ, niż domyślny - jeśli istnieje (spośród dostarczonych z modułem albo nadpisanych w szablonie witryny).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS odpowiednich deklaracji. Wpisz przyrostek nazwy klas albo klasę modyfikującą standardowe reguły formatowania modułu. W przypadku nazwy klasy poprzedź ją spacją (odstępem).
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Witryna: Konfiguracja. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Kanał informacyjny na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Kanał informacyjny, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Doniesienia i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  16 mod doniesienia szczegoly.png
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Określ źródło informacji, wpisując lub wklejając adres kanału informacyjnego w polu Adres kanału.
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Aby uzyskać adres kanału informacyjnego, przejdź na stronę internetową, umożliwiającą pobieranie nagłówków wiadomości w formacie XML (w pasku adresu takiej strony zobaczysz ikonę RSS), odszukaj na stronie ikonę RSS, umieść nad nią wskaźnik myszki, kliknij prawy przycisk i wybierz pozycję: Kopiuj adres odnośnika.

Porada

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu /modules/mod_feed. Nazwa podkatalogu katalogu jest systemowa nazwą typu modułu (w wersji 1.6, inaczej niż w poprzednich wydaniach jest na zapleczu tłumaczona). Aby zmodyfikować sposób prezentacji modułu, można skorzystać z techniki nadpisywania szablonem. W tym celu w folderze /html utworzonym w katalogu domyślnego szablonu witryny tworzymy podkatalog /mod_articles_archive i kopiujemy do niego z katalogu /modules/mod_feed/tmpl plik default.php, następnie zmieniamy mu nazwę na własną (!). Modyfikując kod html w tym pliku można zmienić sposób prezentacji modułu. Nowy układ będzie dostępny w opcjach rozszerzonych na rozwijalnej liście układów alternatywnych - nazwą układu będzie nazwa pliku (bez rozszerzenia .php).