--=REKLAMA=--

Pomoc16

Rozszerzenia Moduły zaplecza Lokalne menu zaplecza

Z Joomla!WikiPL

Menu lokalne

Wyświetla lokalne menu zaplecza. Używane jest na stronach komponentów: Reklamy, Kontakty, Doniesienia oraz na stronie menedżera modułów. Umożliwia nawigację między pokrewnymi pozycjami (np. Reklamy, Klienci i Kategorie). Wyłączenie menu lokalnego może spowodować, że niektóre opcje nie będą w ogóle dostępne. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

Moduł Lokalne menu zaplecza - przykład modułu

Moduł Lokalne menu zaplecza [Admin Sub Menu] jest modułem typu: mod_submenu.

Parametry

Moduł Lokalne menu zaplecza ma jeden parametr - Pamięć podręczna, ale domyślnego ustawienia Nie przechowuj nie można zmienić. Tylko to ustawienie jest prawidłowe.

  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.