--=REKLAMA=--

Parametr typu menuitem

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu menuitem - Joomla w wersji 1.5.x

Params menuitem.png

Parametr typu menuitem umieszcza rozwijaną listę dostępnych w witrynie pozycji menu. Domyślną pierwszą opcją na liście jest zawsze '- Select Item -' (można tłumaczyć), a jej wartość wynosi '0'. Pierwszą pozycją na liście jest zawsze pozycja oznaczona jako ' - Top' (napis można tłumaczyć).

  • type (obowiązkowy: musi to być menuitem.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • default (opcjonalny) domyślna pozycja menu. Uwaga: Faktycznie jest to nr ID pozycji menu (ItemID).
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) opis, wskazówka objaśniająca , wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • state (opcjonalny) stan pozycje, decyduje, czy będą wyświetlane wszystkie pozycje menu (jeśli 0), czy tylko opublikowane (jeśli 1).

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mymenuitem" type="menuitem" default="45" label="Select a menu item" description=”Select a menu item” />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,