--=REKLAMA=--

Standardowe typy pól formularzy

Z Joomla!WikiPL

Standardowe typy pól formularza dla Joomla! J 16.png J 17.png

Typ Opis Dostępność
accesslevel tworzy rozwijaną listę poziomów dostępu. J 16.png i nowsze
cachehandler tworzy listę dostępnych opcji pamięci podręcznej. J 16.png i nowsze
calendar tworzy pole tekstowe do podania daty i ikony kalendarza obok tego pola, będącej linkiem otwierającym okno kalendarza, którego również można użyć do podania daty. J 16.png i nowsze
category tworzy rozwijaną listę kategorii. J 16.png i nowsze
checkbox tworzy jedno pole wyboru, do zaznaczenia lub odznaczenia. J 16.png i nowsze
checkboxes tworzy nieograniczoną liczbę pól wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru. J 16.png i nowsze
combo tworzy pole kombi. J 16.png i nowsze
componentlayout tworzy pogrupowaną listę układów treści standardowych Joomla i alternatywnych szablonu dla pozycji komponentu. J 16.png i nowsze
contentlanguage tworzy listę zainstalowanych języków treści, do użytku w połączeniu z dodatkiem Filtra języków. J 16.png i nowsze
editor wywołuje edytor wizualny. J 16.png i nowsze
editors tworzy rozwijaną listę dostępnych edytorów WYSIWYG J 16.png i nowsze
file J 16.png i nowsze
filelist tworzy rozwijaną listę plików z określonego katalogu. J 16.png i nowsze
folderlist tworzy rozwijaną listę podkatalogów z określonego katalogu. J 16.png i nowsze
groupedlist tworzy rozwijaną listę pogrupowanych pozycji. J 16.png i nowsze
helpsite tworzy rozwijaną listę stron pomocy dla Twojej instalacji Joomla. J 16.png i nowsze
hidden tworzy ukryte pole dla zachowania parametru, którego wartość nie może zostać zmieniona przez użytkownika w ustawieniach (a jedynie pliku params.ini ). J 16.png i nowsze
imagelist tworzy rozwijaną listę obrazków z określonego katalogu. J 16.png i nowsze
integer tworzy rozwijana listę liczb z określonego zakresu pomiędzy minimum i maksimum. J 16.png i nowsze
language tworzy rozwijaną listę zainstalowanych języków witryny i zaplecza. J 16.png i nowsze
list tworzy rozwijaną listę samodzielnie zdefiniowanych wpisów. J 16.png i nowsze
media tworzy modalny dostęp do Mediów w celu przesłania obrazów na serwer, przez użytkowników o określonych uprawnieniach. J 16.png i nowsze
menu tworzy rozwijaną listę dostępnych menu na Twojej stronie Joomla. J 16.png i nowsze
menuitem tworzy rozwijaną listę dostępnych pozycji menu na twojej stronie Joomla. J 16.png i nowsze
modulelayout tworzy pogrupowana listę układów treści standardowych Joomla i alternatywnych szablonu dla modułu J 16.png i nowsze
password tworzy pole tekstowe hasła, którego znaki po wprowadzeniu zostaną ukryte. J 16.png i nowsze
radio tworzy przycisk radio. J 16.png i nowsze
rules tworzy matryce grupy poprzez możliwości działań. Wyświetlane zależnie od kontekstu. J 16.png i nowsze
sessionhandler tworzy rozwijaną listę opcji przechowywania sesji. J 16.png i nowsze
spacer tworzy wizualny separator pomiędzy elementami formularza, to jest elementy tylko wizualny i nie przechowuje żadnego parametru. J 16.png i nowsze
sql tworzy rozwijaną listę uzyskanych wpisów dzięki zapytaniu do bazy danych Joomla; wpisy pierwszej kolumny zwróconych wyników stanowią wartość dla wpisów z drugiej kolumny, które wyświetlają się na liście. J 16.png i nowsze
templatestyle tworzy rozwijaną listę stylów szablonów. J 16.png i nowsze
text tworzy pole tekstowe. J 16.png i nowsze
textarea tworzy wielowierszowy obszar tekstowy. J 16.png i nowsze
timezone tworzy rozwijaną listę stref czasowych. J 16.png i nowsze
user tworzy modalną listę użytkowników. J 16.png i nowsze
usergroup tworzy listę pół wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru. J 16.png i nowsze


Zobacz także

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

  • Standardowe typy parametrów - krótki opis standardowych typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x, wraz z linkami do opisów szczegółowych.
  • Standardowe typy pól formularzy - krótki opis standardowych typów pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz linkami do opisów szczegółowych.
  • Standardowe pola formularzy a typy parametrów - zestawienie typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x z typami pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz z linkami do opisów szczegółowych.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],