--=REKLAMA=--

Parametr typu list

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu list - Joomla w wersji 1.5.x

Params list.png

Parametr typu list umieszcza rozwijaną listę własnych zdefiniowanych opcji. Jeśli w pliku w params.ini wartość parametru jest zapisana, zostanie załadowana najpierw. Jeśli nie – zostanie wybrana wartość domyślna.

  • type (obowiązkowy): musi to być list.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć): etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • default (opcjonalny): domyślna pozycja listy.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • class (opcjonalny): nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięto, zostanie zastosowana standardowa 'inputbox'.

Element XML <param> musi zawierać jeden lub więcej elementów <option> definiujących elementy listy. Teksty między znacznikami <option> i </option> są etykietami wyświetlanymi na liście i mogą być tłumaczone. Znacznik <option> wymaga jednego argumentu – value:

  • value (obowiązkowy): wartość parametru zapisywana w params.ini, jeśli zostanie wybrana.

Wskazówka: nie zapomnij zakończyć definicji parametru zamykającym znacznikiem </param>

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mylistvalue" type="list" default="" label="Select an option" description="">
  <option value="0">Option 1</option>
  <option value="1">Option 2</option>
</param>

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,