--=REKLAMA=--

Parametr typu password

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu password - Joomla w wersji 1.5.x

Params password.png

Parametr typu password umieszcza pole tekstowe, umożliwiające wpisanie hasła. Znaki wpisywanego hasła będą ukrywane. Jeśli wartość parametru jest zapisana w pliku params ini, zostanie pobrana i wyświetlona w zaciemnionej formie, jeśli nie - zostanie wyświetlana wartość domyślna.

Zwróć uwagę, że treść hasła w tym przypadku będzie przechowywana w pliku params.ini jako zwykły tekst; przechowywane hasło nie jest kodowane żadną funkcją szyfrującą. Ponieważ wiele serwerów internetowych umożliwia odczytywanie plików params.ini, nie można tej metody przechowywania hasła uznawać za bezpieczną.

  • type (obowiązkowy): musi to być password.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć): etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • size (opcjonalny): szerokość określona ilością znaków. Jeśli opuszczono - zostanie ustalona automatycznie, zależnie od przeglądarki. Wpisana tutaj wartość nie limituje ilości znaków, jakie można umieścić w polu tekstowym (standardowo do 255).
  • default (opcjonalny): domyślne hasło.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • class (opcjonalny): nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięto, zostanie zastosowana standardowa 'text_area'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mypassword" type="password" default="secret" label="Enter a password" description="" size="5" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,