--=REKLAMA=--

Parametr typu section

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu section - Joomla w wersji 1.5.x

Params section.png

Parametr typu section udostępnia listę rozwijaną dostępnych sekcji artykułów. Jeśli zapisany jest identyfikator sekcji (ID), wczytywana jest wybrana sekcja, w przeciwnym przypadku wczytywana jest wartość domyślna, jeśli została określona.

Pierwszym elementem listy rozwijanej jest napis always '- Select Section -' (tłumaczony), a jego wartość wynosi 0.

  • type (obowiązkowy) musi to być section.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć): etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • default (opcjonalny, można tłumaczyć) domyślny numer identyfikacyjny sekcji (ID).
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mysection" type="section" default="" label="Select a section" description="" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,