--=REKLAMA=--

Parametr typu category

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu category - Joomla w wersji 1.5.x

Params category.png

Parametr typu category udostępnia listę rozwijaną kategorii umieszczonych w danej sekcji. Jeśli zapisany jest identyfikator sekcji (ID), wczytywane są kategorie z sekcji określonej tym identyfikatorem. Jeśli ID sekcji nie jest zapisane w ustawieniach, wczytywana jest domyślnie lista wszystkich kategorii ze wszystkich sekcji. Pierwszym elementem listy rozwijanej jest napis '- Select Category -' (tłumaczony), a jego wartość wynosi 0.

Zwróć uwagę, że lista kategorii wyświetlana jest niezależnie od stanu publikacji sekcji - zarówno z sekcji opublikowanych, jak i nieopublikowanych. Takie rozwiązanie umożliwia decydowanie o strukturze witryny bez konieczności wcześniejszego publikowania sekcji.

  • type (obowiązkowy) musi to być category.
  • name (obowiązkowy) jednoznaczne, niepowtarzalne oznaczenie - nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) treść etykiety, tytuł opisujący pole parametru.
  • section (opcjonalny) numer ID sekcji, z której kategorie będą wyświetlone na liście rozwijanej. ID sekcji można odczytać ze strony Artykuły -> Sekcje artykułów. Jeśli ID sekcji zostanie pominięte (opuszczone) będzie wyświetlana lista wszystkich kategorii ze wszystkich sekcji.
  • scope (opcjonalny) jakiś alias sekcji.
  • default (opcjonalny) domyślny numer identyfikacyjny (ID) kategorii.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) opis, instrukcja dla użytkownika, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • class (opcjonalny) nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięte, zostanie zastosowana standardowa 'inputbox'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mycategory" type="category" label="Select a category" description="" section="3" />


Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],