--=REKLAMA=--

Parametr typu hidden

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu hidden - Joomla w wersji 1.5.x

Parametr typu hidden umieszcza ukryte pole, w którym przechowywana jest wartość, jakiej użytkownik nie może zmieniać bezpośrednio za pomocą narzędzi administracyjnych (ale można tę wartość modyfikować bezpośrednio w pliku params.ini). Jeśli w pliku params.ini zapisana jest wartość parametru, zostanie wczytana.

Ponieważ jest to pole ukryte, więc nie jest widoczne na ekranie administratora.

  • type (obowiązkowy): musi to być hidden.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • default (obowiązkowy): dane, jakie chcemy zbierać.
  • class (opcjonalny): nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięto, zostanie zastosowana standardowa 'text_area'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mysecretvariable" type="hidden" default="" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,