--=REKLAMA=--

Standardowe pola formularzy a typy parametrów

Z Joomla!WikiPL

Standardowe typy pól formularzy w Joomla! J 16.png J 17.png a typy parametrów w Joomla! Joomla w wersji 1.5.x

Dysponujemy sporą liczbą różnych parametrów oraz typów pól formularzy obsługiwanych w szkielecie projektowym Joomla! dla wszystkich typów rozszerzeń (szablonów, komponentów, modułów i dodatków). Ta sekcja zawiera krótki opis każdego typu pola formularza, w porządku alfabetycznym. Wszystkie szczegóły dotyczące każdego typu pola formularza są podane na kolejnych stronach. Pola formularza i klasy JForm zostały wprowadzone w Joomla 1.6. Wcześniej standardowe typy były określone jako parametr typu i były obsługiwane przez obecnie nieobsługiwaną klasę JParameter.


Parametry Typy pól formularzy Opis
J 16.png accesslevel tworzy rozwijaną listę poziomów dostępu.
J 16.png cachehandler tworzy listę dostępnych opcji pamięci podręcznej.
Joomla w wersji 1.5.x calendar J 16.png calendar tworzy pole tekstowe do podania daty i ikony kalendarza obok tego pola, będącej linkiem otwierającym okno kalendarza, którego również można użyć do podania daty.
Joomla w wersji 1.5.x category tworzy rozwijaną listę kategorii z danej sekcji w Joomla 1.5
J 16.png category provides a drop down list of categories from a given extension.
J 16.png checkbox tworzy jedno pole wyboru, do zaznaczenia lub odznaczenia.
J 16.png checkboxes tworzy nieograniczoną liczbę pól wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru.
J 16.png combo tworzy pole kombi.
J 16.png componentlayout tworzy pogrupowaną listę układów treści standardowych Joomla i alternatywnych szablonu dla pozycji komponentu.
J 16.png contentlanguage tworzy listę zainstalowanych języków treści, do użytku w połączeniu z dodatkiem Filtra języków.
J 16.png editor wywołuje edytor wizualny
Joomla w wersji 1.5.x editors J 16.png editors tworzy rozwijaną listę dostępnych edytorów WYSIWYG.
J 16.png file
Joomla w wersji 1.5.x filelist J 16.png filelist tworzy rozwijaną listę plików z określonego katalogu.
Joomla w wersji 1.5.x folderlist J 16.png folderlist tworzy rozwijaną listę podkatalogów z określonego katalogu.
J 16.png groupedlist tworzy rozwijaną listę pogrupowanych pozycji.
Joomla w wersji 1.5.x helpsites J 16.png helpsite tworzy rozwijaną listę stron pomocy dla Twojej instalacji Joomla.
Joomla w wersji 1.5.x hidden J 16.png hidden tworzy ukryte pole dla zachowania parametru, którego wartość nie może zostać zmieniona przez użytkownika w ustawieniach (it can be altered in code or by editing the params.ini file ??????? a jedynie pliku params.ini).
Joomla w wersji 1.5.x imagelist J 16.png imagelist tworzy rozwijaną listę obrazków z określonego katalogu.
J 16.png integer tworzy rozwijana listę liczb z określonego zakresu pomiędzy minimum i maksimum.
Joomla w wersji 1.5.x languages J 16.png language tworzy rozwijaną listę zainstalowanych języków witryny i zaplecza.
Joomla w wersji 1.5.x list J 16.png list tworzy rozwijaną listę samodzielnie zdefiniowanych wpisów.
J 16.png media tworzy modalny dostęp do Mediów w celu przesłania obrazów na serwer, przez użytkowników o określonych uprawnieniach.
Joomla w wersji 1.5.x menu J 16.png menu tworzy rozwijaną listę dostępnych menu na Twojej stronie Joomla.
Joomla w wersji 1.5.x menuitem J 16.png menuitem tworzy rozwijaną listę dostępnych pozycji menu na twojej stronie Joomla.
J 16.png modulelayout tworzy pogrupowana listę układów treści standardowych Joomla i alternatywnych szablonu dla modułu.
Joomla w wersji 1.5.x password J 16.png password tworzy pole tekstowe hasła, którego znaki po wprowadzeniu zostaną ukryte.
Joomla w wersji 1.5.x radio J 16.png radio tworzy przycisk radio umożliwiajacy wybór z różnych opcji.
J 16.png rules tworzy matrycę grupy i możliwości działań
J 16.png sessionhandler tworzy rozwijaną listę opcji przechowywania sesji.
Joomla w wersji 1.5.x section tworzy rozwijaną listę sekcji Twojej strony Joomla, porzucone, w Joomla 1.6 użyj category.
Joomla w wersji 1.5.x spacer J 16.png spacer tworzy wizualny separator pomiędzy elementami formularza, to jest elementy tylko wizualny i nie przechowuje żadnego parametru.
Joomla w wersji 1.5.x sql J 16.png sql tworzy rozwijaną listę uzyskanych wpisów dzięki zapytaniu do bazy danych Joomla; wpisy pierwszej kolumny zwróconych wyników stanowią wartość dla wpisów z drugiej kolumny, które wyświetlają się na liście
J 16.png templatestyle tworzy rozwijaną listę stylów szablonów.
Joomla w wersji 1.5.x text J 16.png text tworzy pole tekstowe.
Joomla w wersji 1.5.x textarea J 16.png textarea tworzy wielowierszowy obszar tekstowy.
Joomla w wersji 1.5.x timezones J 16.png timezone tworzy rozwijaną listę stref czasowych.
J 16.png user tworzy modalną listę użytkowników.
Joomla w wersji 1.5.x usergroup tworzy rozwijaną listę grup.
J 16.png usergroup tworzy listę pół wyboru z możliwością wielokrotnego wyboru

Zobacz także

  • Standardowe typy parametrów - krótki opis standardowych typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x, wraz z linkami do opisów szczegółowych.
  • Standardowe typy pól formularzy - krótki opis standardowych typów pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz linkami do opisów szczegółowych.
  • Standardowe pola formularzy a typy parametrów - zestawienie typów parametrów dla Joomla! Joomla w wersji 1.5.x z typami pól formularzy dla Joomla! J 16.png J 17.png, wraz z linkami do opisów szczegółowych.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],