--=REKLAMA=--

Parametr typu text

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu text - Joomla w wersji 1.5.x

Params text.png

Parametr typu text umieszcza pole tekstowe, umożliwiające wpisywanie danych. Jeśli wartość parametru jest zapisana w pliku params ini, zostanie pobrana i wyświetlona, jeśli - będzie wyświetlana wartość domyślna.

  • type (obowiązkowy): musi to być text.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć): etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • size (opcjonalny): szerokość określona ilością znaków. Jeśli opuszczono - zostanie ustalona automatycznie, zależnie od przeglądarki. Wpisana tutaj wartość nie limituje ilości znaków, jakie można umieścić w polu tekstowym (standardowo do 255).
  • default (opcjonalny, można tłumaczyć) domyślna treść.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.
  • class (opcjonalny): nazwa stylizującej pole klasy CSS. Jeśli ominięto, zostanie zastosowana standardowa 'text_area'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mytextvalue" type="text" default="Some text" label="Enter some text" description="" size="10" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,