--=REKLAMA=--

Pole formularza typu accesslevel

Z Joomla!WikiPL

Udostępnia rozwijaną listę poziomów dostępu z zaznaczoną aktualnie opcją

  • name (obowiązkowy) jednoznaczne, niepowtarzalne oznaczenie - nazwa parametru.
  • type (obowiązkowy) musi to być accesslevel.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) treść etykiety, tytuł opisujący pole parametru.
  • description tekst opisujący pole formularza.
  • class dodatkowa nazwy klas CSS stylizujących pole.

Implementacja wg: libraries/joomla/form/fields/access.php funkcja: level

Przykladowa definicja XML

<field name="access" type="accesslevel"
	label="JFIELD_ACCESS_LABEL"
	description="JFIELD_ACCESS_DESC"
	class="span12 small" />
© Ten materiał jest dokładnym albo swobodnym tłumaczeniem artykułu http://docs.joomla.org/Accesslevel_form_field_type udostępnionego na licencji JEDL na witrynie: Oficjalnej dokumentacji Joomla!.Pierwszy autor oryginału: Sovainfo.
© Tłumaczenie: zwiastun. Tłumaczenie wykonano na warunkach licencji JEDL.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],