--=REKLAMA=--

Pole formularza typu checkbox

Z Joomla!WikiPL

Pole formularza typu checkbox Joomla! w wersji 2.5

Pole formularza typu checkbox pozwala na uzyskanie pojedynczego pola wyboru. Jeśli parametr ten ma przypisaną jakąś wartość to jest ona wybrana (zaznaczona). Jeśli nie, wybrana jest wartość domyślna (o ile istnieje).

  • type (obowiązkowy) musi to być checkbox.
  • name (obowiązkowy) unikalna nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) tytuł opisujący to pole.
  • value (opcjonalny) Wartość domyślna pola wyboru. Jeśli istnieje pole będzie domyślnie zaznaczone.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) tekst opisujący to pole wyboru
  • class (opcjonalny) nazwa klasy CSS dla HTML pola formularza. Jeśli pominiesz ten parametr, domyślnie będzie to 'inputbox'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<field name="mycheckbox" type="checkbox" label="Show title" description="" value="1" />


Zobacz także

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup
Dziękujemy za wkład

» danielg28,