--=REKLAMA=--

Parametr typu languages

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu languages - Joomla w wersji 1.5.x

Params language.png

Parametr typu languages umieszcza rozwijaną listę zainstalowanych pakietów językowych witryny albo zaplecza. Jeśli w pliku w params.ini wartość parametru jest zapisana, zostanie załadowana najpierw. Jeśli nie – zostanie wybrana wartość domyślna. Wartość zapisywana jest w znaczniku language. Przykładowo dla języka angielskiego (Wielka Brytania) będzie to 'en-GB'.

Pierwszą opcją na liście jest zawsze '- Select Language -' (można tłumaczyć), a jej wartość wynosi '0'.

  • type (obowiązkowy): musi to być languages.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • client (obowiązkowy): aplikacja obsługiwana przez wybrany język. ‘Site’, gdy chcesz wylistować języki obsługujące witrynę, ‘Administrator’, aby wylistować języki obsługujące zaplecze.
  • default (opcjonalny): kod domyślnego języka. Przykładowo, 'en-GB'.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć): opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mylanguage" type="languages" client="site" default="en-GB" label="Select a language" description="" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,