--=REKLAMA=--

Parametr typu folderlist

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu folderlist - Joomla w wersji 1.5.x

Params folderlist.png

Parametr typu folderlist udostępnia rozwijaną listę folderów we wskazanym katalogu. Jeśli wartość parametru jest zapisana w pliku params.ini, wyświetlone zostaną foldery ze wskazanego katalogu. Jeśli wartość nie będzie zapisana, zostaną wyświetlone pliki z katalogu ustalonego przez JPATH_ROOT (macierzystego katalogu Joomla).

Domyślną pierwszą opcją na liście jest '- Do not use -' (można tłumaczyć), a jej wartość wynosi '-1', następną opcją jest '- Use default -' (można tłumaczyć), a jej wartość wynosi '0'.

  • type (obowiązkowy): musi to być folderlist.
  • name (obowiązkowy): niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • directory (opcjonalny) ścieżka do katalogu, z którego będą listowane foldery.
  • default (opcjonalny) nazwa domyślnego katalogu.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlana gdy użytkownik umieści wskaźnik myszki nad nazwą - etykietą parametru.
  • filter (opcjonalny) wyrażenie regularne filtrujące katalogi, które zostaną umieszczone na liście rozwijanej. Wyrażenie umieszczone w argumencie filter jest stosowane przed wyrażeniem umieszczonym w argumencie exclude. Więcej informacji na temat wyrażeń regularnych znajdziesz w Wyrażenia regularne w argumentach parametrów.
  • exclude (opcjonalny) wyrażenie regularne decydujące o tym, których z katalogów na liście nie umieszczać. Wyrażenie umieszczone w argumencie exclude jest stosowane ppo wyrażeniu umieszczonym w argumencie filter. Więcej informacji na temat wyrażeń regularnych znajdziesz w Wyrażenia regularne w argumentach parametrów.
  • hide_none (opcjonalny) argument logiczny (boolean). Jeśli prawda (Tak), na liście zostanie opuszczona pozycja '- Do not use -'.
  • hide_default (opcjonalny) argument logiczny (boolean).. Jeśli prawda (Tak), na liście zostanie opuszczona pozycja '- Use default -'.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="myfolder" type="folderlist" default="" label="Select a folder" directory="administrator" filter="" exclude="" stripext="" />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,