--=REKLAMA=--

Pole formularza typu category

Z Joomla!WikiPL

Pole formularza typu category Joomla! w wersji 2.5

Pole formularza typu category zawiera rozwijaną listę wszystkich opublikowanych kategorii z określonego rozszerzenia. Jeśli parametr ma przypisaną wartość, to jest ona wybrana(zaznaczona). Jeśli nie, wybrana jest wartość domyślna (jeśli istnieje). Jeśli atrybut show_root jest ustawiony na 1, pierwszą opcją na liście będzie ciąg reprezentujący kategorię główną (można tłumaczyć), a jej wartością będzie 0.

  • type (obowiązkowy) musi być category.
  • name (obowiązkowy) unikalna nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) tytuł opisujący pole.
  • extension (obowiązkowy) nazwa rozszerzenia, z którego będą pobierane kategorie. Na przykład, aby wyświetlić kategorie treści, należy użyć wartości com_content.
  • scope (opcjonalnie) alias danego rozszerzenia.
  • show_root (opcjonalnie), czy wyświetlać kategorię główną dla wybranego rozszerzenia (1- tak).
  • default (opcjonalny) numer identyfikujący ID domyślnej kategorii.
  • description (opcjonalnie, można tłumaczyć) tekst opisujący to pole wyboru.
  • class (opcjonalny) nazwa klasy CSS dla HTML pola formularza. Jeśli pominiesz ten parametr, domyślnie będzie to 'inputbox'.


Zobacz także

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup
Dziękujemy za wkład

» danielg28,