--=REKLAMA=--

Parametr typu menu

Z Joomla!WikiPL

Parametr typu menu - Joomla w wersji 1.5.x

Params menu.png

Parametr typu menu umieszcza rozwijaną listę menu dostępnych w witrynie. Jeśli wartość parametru jest zapisana w params.ini, zostanie załadowana najpierw. Jeśli nie – zostanie wybrana wartość domyślna.

Domyślną pierwszą opcją na liście jest zawsze '- Select Menu -' (można tłumaczyć), a jej wartość wynosi '0'.

  • type (obowiązkowy) musi to być menu.
  • name (obowiązkowy) niepowtarzalne oznaczenie – nazwa parametru.
  • label (obowiązkowy, można tłumaczyć) etykieta – tytuł opisujący parametr.
  • default (opcjonalny) domyślne menu. Uwaga: jest to nazwa wyświetlana na stronie Menu - >Projektant menu w kolumnie Typ, a nie numer ID menu.
  • description (opcjonalny, można tłumaczyć) opis, wskazówka objaśniająca, wyświetlany jako wskazówka w dymku na stronie edytora szablonu.

Przykład definicji parametrów w pliku XML:

<param name="mymenu" type="menu" default="mainmenu" label="Select a menu" description=”Select a menu” />

Pozostałe typy parametrów

Lista wszystkich typów parametrów dla Joomla! 1.5

calendar  : category : editors  : filelist  : folderlist  : helpsites  : hidden  : imagelist  : languages  : list  : menu  : menuitem  : password  : radio  : section  : spacer  : sql  : text  : textarea  : timezones  : usergroup

Lista wszystkich typów pól formularzy dla Joomla! 1.7

accesslevel  : cachehandler  : calendar  : category  : checkbox  : checkboxes  : combo  : componentlayout  : contentlanguage  : editor  : editors  : file  : filelist  : folderlist  : groupedlist  : helpsite  : hidden  : imagelist  : integer  : language  : list  : media  : menu  : menuitem  : modulelayout  : password  : radio  : rules  : sessionhandler  : spacer  : sql  : templatestyle  : text  : textarea  : timezone  : user  : usergroup

Zobacz takżeDziękujemy za wkład

» danielg28,