--=REKLAMA=--

Umieszczanie tabel w artykule

Z Joomla!WikiPL

Aby umieścić tabelę w artykule

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz dodać tabelę.
 3. W pasku narzędzi edytora naciśnij ikonę Wstaw tabelę [Inserts a new table]. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstaw/Dostosuj tabelę [Insert/Modify table]
 4. Ustal ilość wierszy i kolumn oraz inne parametry według swoich potrzeb. Pamiętaj, aby umieścić zwięzłe streszczenie tabeli.
 5. Naciśnij przycisk Wstaw [Insert] na dole okna dialogowego albo - jeśli chcesz zaniechać wstawiania tabeli - przycisk Zrezygnuj [Cancel].
  • Kliknięcie przycisku Zrezygnuj [Cancel] zamyka okno bez wprowadzenia zmian.
 6. W artykule zostanie umieszczona pusta tabela. Aby wpisać treść do konkretnej komórki, kliknij wewnątrz i rozpocznij wpisywanie.

Więcej informacji na temat własności tabel i ich modyfikacji znajdziesz na stronie Modyfikowanie tabeli w artykule.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],