--=REKLAMA=--

Planowanie terminów publikacji artykułów

Z Joomla!WikiPL

Aby opublikować artykuł w określonych granicach czasowych:

  1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
  2. Utwórz artykuł lub wybierz do modyfikacji istniejący, korzystając z menu Artykuły → Artykuły - wszystkie
  3. W sekcji Parametry artykułu po prawej stronie naciśnij ikonę kalendarza i ustal datę rozpoczęcia publikacji.
  4. Jeśli chcesz, w podobny sposób ustal datę zakończenia publikacji

    Ustalanie daty publikacji artykułu

  5. Zapisz ustawienia


W wykazie artykułów można podejrzeć ustawienia daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji, ustawiając wskaźnik myszki nad ikoną w kolumnie Publikacja, jak na ilustracji poniżej:

Podgląd daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji

    • Daty rozpoczęcia i zakończenia publikacji artykułu można ustawiać także w interfejsie redakcyjnym strony frontowej.**Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],