--=REKLAMA=--

Czym są sekcje, kategorie, artykuły

Z Joomla!WikiPL

Czym są sekcje, kategorie i artykuły oraz czemu ich używamy w Joomla!?

Artykuły

Rozpocznijmy od jakiejś definicji. W Joomla! artykuł to zapisana informacja, którą chcesz wyświetlić na witrynie. Zwykle zawiera jakiś tekst, może zawierać ilustracje i inne typy zawartości. Na wielu witrynach Joomla! artykuły są dominującym elementem treści.

Ważne, by zrozumieć, że w Joomla! treści witryny (np. artykuły) są całkowicie oddzielone od formatowania - określania wyglądu na stronie. Najlepiej więc myśleć o artykułach jako czystej treści, niezależnej od sposobu prezentacji, możliwej do przedstawiania w różnych mediach. Ten sam artykuł może być wyświetlany czy drukowany różną wielkością czcionki, z różnymi nagłówkami, tłem, może być zaprezentowany w różnych miejscach witryny.

Sekcje i kategorie

Sekcje i kategorie w Joomla! są opcjonalnym sposobem organizowania artykułów. Sekcja zawiera jedną lub więcej kategorii, a każda kategoria może zawierać przypisane do niej artykuły. Jeden artykuł może być przypisany tylko do jednej kategorii i jednej sekcji.

Na przykład, możesz mieć sekcję nazwaną "Zwierzęta domowe", a w niej kategorie nazwane "Psy" i "Koty". Artykuły o psach byłyby przypisywane do kategorii "Psy", a artykuły o kotach do kategorii "Koty". I Artykuły o kotach, i artykuły o psach umieszczone w tych kategoriach byłyby równocześnie przypisane do sekcji "Zwierzęta domowe". Nie można jednego artykułu umieścić i w kategorii "Psy" i w kategorii "Koty". Możesz oczywiście stworzyć kategorię "Psy i koty" na takie artykuły albo stworzyć drugi taki sam artykuł i umieścić go w drugiej z kategorii.

Dlaczego stosujemy sekcje i kategorie?

Są dwa główne powody, które uzasadniają porządkowanie artykułów w sekcje i kategorie.

Sposoby prezentacji: lista i przeglądy

Po pierwsze, przyporządkowanie artykułów do sekcji i kategorii zostało wykorzystane w projektowaniu typów pozycji menu. Sekcje i kategorie artykułów są podstawą czterech sposobów udostępniania artykułów - oprócz wyświetlania całego artykułu można je w Joomla! prezentować w postaci:

  • przeglądu artykułów w sekcji
  • listy kategorii artykułów w sekcji
  • przeglądu artykułów w kategorii
  • listy artykułów w kategorii

Te typy pozycji menu, zwane też układami stron, są niezwykle wygodnymi sposobami prezentacji artykułów należących do sekcji i kategorii. Dzięki nim każdy nowo utworzony artykuł, przypisany do jakiejś kategorii, staje się natychmiast widoczny na stronach przeglądów i na listach kategorii i sekcji, zgodnie z parametrami prezentacji, ustalonymi dla tych stron.

Na przykład dodajesz w menu układ typu przegląd sekcji dla sekcji "Zwierzęta domowe", a w parametrach pozycji menu ustalasz, że artykuły będą prezentowane w kolejności od najnowszego. Jeśli teraz stworzysz nowy artykuł o psach i umieścisz go w kategorii "Psy", to zostanie automatycznie wyświetlony w przeglądzie "Zwierzęta domowe" jako pierwszy. Nic więcej nie musisz robić, tylko przypisać do sekcji i kategorii.

Uporządkowanie artykułów na zapleczu

Gdy zgromadzisz dużą ilość artykułów, doświadczysz znaczenia drugiego z powodów, by korzystać z sekcji i kategorii - o wiele łatwiej posługiwać się artykułami pogrupowanymi w jakiś sposób, niż nieuporządkowanymi, czy uporządkowanymi tylko formalnie (wg tytułu, nazwy autora czy czasu utworzenia). Gdy artykułów będzie 200 czy 500 znajdziesz je o wiele szybciej w jakiejś kategorii niż w zbiorze liczącym 200-500 pozycji.

Sekcje i kategorie kontra organizacja menu

Wprawdzie sekcje i kategorie służą do tworzenia pozycji menu, ale trzypoziomowa organizacja artykułów, obejmująca (sekcje → kategorie → artykuł) nie wymusza konkretnej organizacji menu, które może być zarówno jedno-, jak i wielopoziomowe, np. pięciopoziomowe. Pozycja menu może być zarówno odnośnikiem do sekcji czy kategorii (listy lub przeglądu), jak i konkretnego artykułu.

Inne typy kategorii

Stosowanie kategorii może czasem powodować pewne zakłopotanie. Otóż do porządkowania artykułów zastosowano sekcje i kategorie. Ale kategorie stosowane są także w porządkowaniu innych typów treści, np. reklam, kontaktów, kanałów informacyjnych, adresów internetowych. Są to zupełnie inne kategorie, niż kategorie artykułów - umieszczone są w innych miejscach zaplecza, nie mają nic wspólnego z artykułami. Kiedy zatem mówimy o kategoriach, to mamy na myśli albo kategorie artykułów, albo kolekcje innych treści, niepowiązanych z artykułami.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],