--=REKLAMA=--

Podział artykułu na wprowadzenie i tekst zasadniczy

Z Joomla!WikiPL

Aby podzielić artykuł na wprowadzenie i treść zasadniczą skorzystaj z poniższej instrukcji:

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, wpisz pełny tekst artykułu .
 3. Zdecyduj, w którym miejscu chcesz zakończyć wprowadzanie - wstawić odnośnik Czytaj więcej.... Umieść kursor w tym miejscu.
 4. Kliknij przycisk Więcej... umieszczony pod oknem edytora. W miejscu podziału zostanie wyświetlona pozioma linia.
  • Pozioma linia nie będzie widoczna na stronie - to tylko informacja dla Ciebie i Joomla!.
  • Linia podziału może być skasowana identycznie jak tekst. Umieść kursor za ostatnim znakiem wprowadzenia i naciśnij DEL lub dwukrotnie kliknij na linię podziału (zauważ, że się nie podświetli, zaznaczone zostaną niektóre ikony na pasku narzędzi edytora) i naciśnij DEL.
 5. Kliknij przycisk Zapisz lub Zastosuj.

Uwaga:

 • Czytaj więcej... działa tylko w artykułach opublikowanych jako przegląd.
 • Możesz zdecydować, czy po kliknięciu na Czytaj więcej... użytkownik zobaczy całą treść artykułu, czy tylko tę bez wstępu. Ustawień dokonujesz w rozszerzonych parametrach artykułu: wprowadzenie.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],