--=REKLAMA=--

Umieszczanie list w artykule

Z Joomla!WikiPL

Umieszczanie w artykułach list

Numerowane i nienumerowane listy są powszechnie stosowanym, czytelnym sposobem prezentowania informacji. Zwane są także uporządkowanymi i nieuporządkowanymi. Listy numerowane (uporządkowane) stosujemy wszędzie tam, gdzie istotna jest kolejność elementów, natomiast punktowane markerami, takimi jak kółeczka, kwadraciki, a więc listy nieuporządkowane tam, gdzie kolejność istotna nie jest.

Aby umieścić listę w artykule

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz dodać listę.
 3. W pasku narzędzi edytora naciśnij ikonę Numerowanie [Ordered list] lub Punktowanie [Unordered list]
  • Standardowo lista uporządkowana rozpoczyna się od numer 1, a nieuporządkowana od oznaczającego punkt kółeczka.
 4. Wpisz tekst i naciśnij ENTER', aby dodać kolejną linię numerowaną lub punktowaną.
 5. Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby zakończyć wstawianie listy albo w pasku narzędzi edytora zlikwiduj zaznaczenie ikony Numerowanie lub Punktowanie.

Pamiętaj, że:

 • Zmiany typu listy możesz dokonać, klikając alternatywny przycisk w pasku narzędzi edytora.
 • Gdy utworzysz kolejną listę uporządkowaną w tym samym artykule, jej numerowanie rozpocznie się od 1.
 • Skorzystaj z przycisków Zwiększ wcięcie [Wcięcie, Indent] lub Zmniejsz wcięcie [Wysunięcie, Outdent] w przyborniku edytora, aby stworzyć listę dwu-, trzypoziomową.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],