--=REKLAMA=--

Ilustrowanie artykułów

Z Joomla!WikiPL

Ilustracje w artykułach osadzamy w Joomla za pomocą specjalnego przycisku Grafika [Image], umieszczonego pod dolną krawędzią edytora tekstu zwykle w grupie trzech przycisków:

15 article edit bottom buttons.png

Ikona informacja.png
 Informacja

 Zrzuty ekranów pochodzą z Joomla 1.5. W Twojej wersji Joomla prezentowane na zdjęciach elementy strony mogą wyglądać nieco inaczej.

Można wprawdzie osadzać obrazki również za pomocą standardowego przycisku Wstaw obrazek, wybieranego z paska narzędzi edytora, ale posłużenie się przyciskiem Grafika zapewnia prostszy sposób wstawiania ilustracji przechowywanych w katalogu images/stories directory.

 1. Otwórz do edycji artykuł, w którym chcesz osadzić ilustrację, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit] (w nowszych wersjach: Dostosuj).
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Zmień [Edit] w nagłówku artykułu.
   15 front edit button.png
 2. Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz osadzić ilustrację i kliknij przycisk Grafika [Image] poniżej dolnej krawędzi edytora.
 3. Zostanie otwarta strona Biblioteki mediów. Znajdź obrazek, który chcesz wstawić i kliknij go
  • Możesz przemieszczać się między katalogami, klikając ikonę folderu (1) albo przycisk W górę (2)
  • Aby przejść do podkatalogu, zaznacz jego nazwę na rozwijanej liście (3)
   15 front insert pics1.png
 4. Uzupełnij niezbędne informacje opisujące obraz:
  • Adres grafiki [Image URL]: adres wpisywany jest automatycznie po zaznaczeniu wybranej grafiki (A).
  • Wyrównanie [Align]: Z listy rozwijanej wybierz odpowiednie położenie ilustracji - z lewej lub prawej strony tekstu. Jeśli nic nie wybierzesz, ilustracja zostanie umieszczona między blokami tekstu, np. akapitami. (B)
  • Opis ilustracji [Image Description]: wpisz zwięzłą informację, która będzie wyświetlana w miejscu brakującego obrazka. Standardy W3C wymagają opisywania ilustracji. (C)
  • Tytuł ilustracji [Image Title]: wpisz tytuł obrazka. Tytuł wyświetlany jest przez przeglądarkę w momencie, gdy wskaźnik myszki zostanie ustawiony nad ilustracją. (D)
  • Podpis [Caption]: jeśli zaznaczysz pole wyboru, tytuł zostanie wyświetlony w podpisie obrazka (E).
   15 front insert pics2.png
 5. Naciśnij przycisk Wstaw [Insert], by osadzić wybrany obraz. Ekran nakładki zostanie zamknięty, a osadzona ilustracja powinna być widoczna w edytorze.
  • Możesz nacisnąć przycisk Anuluj, aby zaniechać wstawiania obrazka.
   15 front insert pics button.png

Przesyłanie obrazów na serwer

Jeśli w Bibliotece mediów nie ma potrzebnej grafiki, można ją wczytać, używając dostępnych tutaj narzędzi:

 1. Naciśnij przycisk Przeglądaj [Browse files], aby otworzyć okno wyszukiwania plików.
 2. Odszukaj na dysku swojego komputera plik, który chcesz wczytać, a następnie kliknij przycisk OK, by zatwierdzić wybór. Uwaga: wygląd okna dialogowego zależy od przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Lista wskazanych plików zostanie umieszczona poniżej przycisków.
 3. Naciśnij przycisk Rozpocznij wczytywanie [Start Upload]
  • O powodzeniu operacji powiadomi Cię stosowny komunikat.
   15 front insert pics msg succes.png
   15 front insert pics err file exists.png
 4. Wczytany plik znajdzie się w bieżącym katalogu. Można go teraz wykorzystać do zilustrowania artykułu.Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],