--=REKLAMA=--

Ograniczanie dostępu do artykułu

Z Joomla!WikiPL

  1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
  2. Przejdź do Artykuły > Artykuły - wszystkie. Zobaczysz listę artykułów utworzonych wcześniej.
  3. W kolumnie Dostęp widzisz nazwę określającą poziom dostępu do każdego artykułu. Standardowo zapisywanym artykułom ustalane są powszechne prawa dostępu.
  4. Aby zmienić poziom dostępu (np. ograniczyć tylko do grupy użytkowników zalogowanych), zastosuj jeden z poniższych sposobów:
    • Kliknięcie nazwy Powszechny [Public zmieni poziom dostępu na Zastrzeżony [Registered], kliknięcie nazwy Zastrzeżony zmieni na Specjalny [Special], a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny (nie musisz niczego zapisywać - zmiany zachowywane są automatycznie) albo

Ograniczenie uprawnien.png

  • Naciśnij tytuł wybranego artykułu, by przejść na stronę edytora własności. Ustal poziom dostępu w sekcji Parametry artykułu → Poziom dostępu [Parameters (Article) > Access level] i zapisz zmiany.

Ograniczenie uprawnien2.pngDziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],