--=REKLAMA=--

Dodawanie artykułów

Z Joomla!WikiPL

Nowe artykuły można dodawać za pomocą narzędzi redakcyjnych dostępnych na stronie frontowej użytkownikom z prawami autorów i wyższymi oraz za pomocą narzędzi administracyjnych zaplecza - przez operatorów i administratorów.

Na stronie zaplecza

 1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
 2. Skorzystaj z jednego ze sposobów:
  • na stronie startowej zaplecza kliknij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article], aby otworzyć stronę edytora.
  • w menu zaplecza naciśnij pozycję Artykuły -> Artykuły wszystkie, a następnie w przyborniku kliknij ikonę Utwórz [New].
   15 add article.png
 3. Po lewej stronie znajdują się opcje umożliwiające ustalenie nazwy i skategoryzowanie artykułu oraz ustalenie jego treści. Po prawej parametry prezentacji.
  • W polu Title wpisz tytuł artykułu. Będzie wyświetlany, jeśli w konfiguracji zostanie zarządzone wyświetlanie tytułów.
  • W polu Alias powtórz tytuł, ale zapisz go małymi literami zastępując spacje łącznikiem, a polskie znaczki ich bezogonkowymi odpowiednikami (np. e zamiast ę). Jeśli zostawisz niewypełnione Joomla! utworzy alias automatycznie, ale ominie znaki charakterystyczne dla polskiego alfabetu. Alias używany jest do tworzenia prostych adresów, co ma duże znaczenie dla pozycjonowania witryny. Więcej informacji znajdziesz Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek
   15 add article tiitle.png
  • zaznacz sekcję i kategorię, do której chcesz przypisać artykuł
  • zdecyduj, czy opublikować artykuł natychmiast po zapisaniu - pozostaw zaznaczoną opcję Tak lub zaznacz Nie
  • zdecyduj, czy umieścić go w przeglądzie Strona startowa - pozostaw zaznaczoną opcję Nie lub zaznacz Tak
   15 add article category.png
 4. Teraz, korzystając z edytora wizualnego, dodaj treść artykułu. Aby dowiedzieć się więcej o różnych edytorach dostępnych w Joomla!, przeczytaj Edytory tekstu.
 5. Możesz jeszcze określić różne parametry prezentacji swojego artykułu. Kliknij po prawej stronie nazwy sekcji parametrów, przejrzyj je i dostosuj do swoich zamierzeń
  15 article parametry art.png15 article parametry metadane.png
 6. Naciśnij przycisk Zapisz [Save] lub Zastosuj [Aple] w przyborniku w prawym górnym rogu ekranu:
  15 article przybornik zapisz.png
  • Przycisk Zapisz zachowuje treść i ustawienia w bazie danych, kończy pracę edytora i przenosi na stronę z listą artykułów,
  • Przycisk Zastosuj zachowuje treść i ustawienia, ale nie kończy pracy edytora - możesz kontynuować redagowanie artykułu czy konfigurowanie jego parametrów.
 7. Po zapisaniu artykułu Joomla! powinien wyświetlić komunikat Zapisano artykuł: Tytuł artykułu...
  15 add article save.png
  • Jeśli nie ustalisz tytułu, zostanie wyświetlony komunikat błędu, przypominający, że jest to nieodzowny element.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],