--=REKLAMA=--

Umieszczanie w artykule odnośników do innych witryn

Z Joomla!WikiPL

Odnośnik do innej strony internetowej (łącze, hiperłącze, link) wstawiamy do artykułów w następujący sposób:

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Zaznacz tekst lub obrazek, który ma być odnośnikiem do innej strony.
 3. Naciśnij w pasku narzędzi edytora ikonkę Wstaw/Popraw odnośnik [Insert/edit link]. Zostanie otwarte okno dialogoweWstaw/Popraw odnośnik [Insert/edit link].
 4. Znajdują się tutaj cztery karty, na których definiujemy różne własności odnośnika. Główne atrybuty określamy na karcie Ogólne [General].
  • URL łącza [Link URL]: wpisz lub wklej pełny adres internetowy w formacie URL (Uniform Resource Locator), np. http://www.joomla.org
  • Cel [Target]: wybierz z listy rozwijanej okno, w którym chcesz otworzyć łącze. Nazwa okna zostanie umieszczona w kodzie HTML w atrybucie target.
  • Tytuł [Title]: Wpisz zwięzłą nazwę odnośnika, inną niż zaznaczony tekst. Nazwa zostanie umieszczona w kodzie HTML w atrybucie title - będzie widoczna, gdy kursor myszki zostanie umieszczony nad odnośnikiem.
  • Tytuł [Class]: Jeśli to potrzebne, wpisz (wybierz) nazwę klasy opisującej odnośnik. Nazwa zostanie umieszczona w kodzie HTML w atrybucie class, może wpływać na sposób formatowania odnośnika.
 5. Naciśnij przycisk Wstaw [Insert] na dole okna dialogowego albo - jeśli chcesz zaniechać wstawiania tabeli - przycisk Zrezygnuj [Cancel].
  • Kliknięcie przycisku Zrezygnuj ''Cancel'' zamyka okno bez wprowadzenia zmian.

Odnośniki zostanie wyświetlony zgodnie z domyślnym formatowaniem niebieskim kolorem albo według reguł określonych w arkuszu stylów.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],