--=REKLAMA=--

Podgląd artykułu

Z Joomla!WikiPL

Podczas pisania artykułu możesz podejrzeć jak on wygląda przed jego opublikowaniem. Aby podejrzeć wygląd artykułu należy:

  1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
    • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
    • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
    • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
  2. Po dokonaniu zmian w artykule kliknij w przyborniku ikonę "Podgląd". W nowym okienku zostanie wyświetlony twój artykuł. Aby zamknąć okno i powrócić do edycji kliknij X w prawym górnym rogu okna

    15 article edit preview.png


15 article preview all.png


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],