--=REKLAMA=--

Ograniczanie dostępu do sekcji artykułów

Z Joomla!WikiPL

  1. Zaloguj się na strony zaplecza administracyjnego. Aby nauczyć się, jak to zrobić, przeczytaj: Logowanie administratorów na zaplecze. Oczywiście, jeśli jesteś zalogowany, nie musisz się logować ponownie.
  2. Przejdź do Artykuły > Sekcje artykułów. Zobaczysz listę utworzonych wcześniej sekcji.
  3. W kolumnie Dostęp widzisz nazwę określającą poziom dostępu do każdej sekcji. Nowym sekcjom podczas ich zapisywania standardowo ustalane są powszechne prawa dostępu.
  4. Aby zmienić poziom dostępu (np. ograniczyć tylko do grupy użytkowników zalogowanych) zastosuj jeden z poniższych sposobów:
    • Kliknięcie nazwy Powszechny [Public zmieni poziom dostępu na Zastrzeżony [Registered], kliknięcie nazwy Zastrzeżony zmieni na Specjalny [Special], a kliknięcie nazwy Specjalny przywróci poziom Powszechny (nie musisz niczego zapisywać - zmiany zachowywane są automatycznie) albo
    • Naciśnij tytuł wybranej sekcji, by przejść na stronę edytora własności. Zaznacz odpowiednie ustawienie na rozwijanej liście Poziom dostępu [Access level] i zapisz zmiany.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],