--=REKLAMA=--

Przenoszenie artykułów do Archiwum

Z Joomla!WikiPL

Dowolny artykuł można przenieść do Archiwum na stronie Artykuły → Artykuły - wszystkie.

Archiwizowanie artykułów umożliwia zachowanie w witrynie starszych, nieaktualnych już opracowań i udostępnianie ich użytkownikom.

Artykuły zarchiwizowane można udostępnić za pomocą modułu Archiwum oraz pozycji menu typu Artykuły → Przegląd artykułów w Archiwum'.

Przenieś do Archiwum

  1. Zaznacz artykuł(y) przeznaczone do Archiwum.
  2. Naciśnij w przyborniku przycisk Archiwizuj
    15 icon archive.png


Przywróć z Archiwum

  1. Zaznacz artykuł(y) przeniesiony(e) do Archiwum.
  2. Naciśnij w przyborniku przycisk Przywróć.
    15 icon unarchive.png

Artykuł przywrócony z Archiwum ma status Nieopublikowany.


Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],