--=REKLAMA=--

Podział długiego artykułu na wiele stron

Z Joomla!WikiPL

Podział długich artykułów na kilka części jest użytecznym sposobem prezentacji treści. W Joomla! obsługę podziału artykułu na wielostronicowy zapewnia dodatek Podział strony ['Pagebreak], który generuje pasek nawigacji między kolejnymi częściami oraz wyświetlany na każdej stronie spis treści z listą odnośników otwierających poszczególne albo wszystkie strony.

Aby w Joomla 1.5 podzielić artykuł na strony i wygenerować spis treści:

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. W miejscu, w którym powinna się skończyć pierwsza strona, umieść kursor.
 3. Kliknij przycisk Podziel stronę [Pagebreak] umieszczony poniżej dolnej krawędzi edytora. Zostanie otwarte okno dialogowe Podział strony [Insert Pagebreak].
 4. Wpisz wymagane atrybuty: Tytuł strony [Page Title] oraz Odnośnik spisie treści [Table of Contents Alias] :
  • Tytuł strony: Umożliwia podanie śródtytułu rozpoczynającego następną część, wyświetlaną pod tytule artykułu. Jeśli zostawisz niewypełnione, zostanie użyty tytuł artykułu.
  • Odnośnik spisie treści: Umożliwia ustalenie brzmienia odnośnika w spisie treści. Jeśli zostawisz niewypełnione, zostanie użyty tekst Strona #.
 5. Kliknij przycisk Wstaw podział strony [Insert Pagebreak]. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a w miejscu podziału artykułu ukaże się linia pozioma.
  • Aby zamknąć okno Wstaw podział strony bez wstawiania znacznika podziału, naciśnij znak X w prawym górnym rogu.
 6. Powtórz kroki 2-5 zgodnie z potrzebami.
  • Aby usunąć linię poziomą dzielącą artykuł na strony, skorzystaj z klawiszy Delete albo Backspace.

Korekta napisów Tytuł strony i Odnośnik spisie treści tylko za pomocą edytora wizualnego nie jest możliwa. Aby zmodyfikować te atrybuty, masz dwie możliwości:

 • Usuń i powtórz procedurę wstawiania podziału strony, umieszczając poprawione wpisy.
 • Przełącz edytor wizualny do trybu HTML i zmodyfikuj atrybuty title oraz alt odpowiedniego znacznika HTML - <hr />.


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],