--=REKLAMA=--

Pomoc35

Ekrany pomocy

Z Joomla!WikiPL

Streszczenie

Ta strona jest przeznaczona dla grupy roboczej ds. dokumentacji. Zawiera zestawienie wszystkich ekranow pomocy dla Joomla 3.x, informuje o statusie opracowań: niekompletne, do sprawdzenia, kompletne. Jeśli chcesz pomóc w rozwijaniu i utrzymaniu pomocy ekranowej, zapoznaj się z Poradnikiem twórcy ekranów pomocy dla Joomla_3.x

Rozwijaj z nami

Celem projektu jest opracowanie i doskonalenie podręcznej pomocy ekranowej dla Joomla 3.5. Podstawą opracowania jest tłumaczenie oficjalnego systemu pomocy, który jest publikowany na stronie dokumentacji Projektu Joomla.

Ważna prośba

W przypadku ekranów pomocy wszelkie uwagi, sugestie, propozycje zmian, innych ujęć prosimy umieszczać tylko na stronach dyskusja.


Menu System

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
System Pulpit System -> Pulpit cpanel/cpanel Nie ma ekranu pomocy Niekompletne
System: Konfiguracja System -> Konfiguracja globalna config/application JHELP_SITE_GLOBAL_CONFIGURATION Niekompletne
Odblokowanie System -> Odblokowanie checkin/checkin JHELP_SITE_MAINTENANCE_GLOBAL_CHECK-IN Niekompletne
Opróżnij bufor System -> Opróżnij bufor cache/cache JHELP_SITE_MAINTENANCE_CLEAR_CACHE Niekompletne
Usuń przestarzałe pliki System -> Usuń przestarzałe pliki cache/purge JHELP_SITE_MAINTENANCE_PURGE_EXPIRED_CACHE Niekompletne
Informacje o systemie System -> Informacje o systemie admin/sysinfo JHELP_SITE_SYSTEM_INFORMATION Niekompletne

Menu Użytkownicy

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy -> Użytkownicy users/users JHELP_USERS_USER_MANAGER Niekompletne
Użytkownicy Użytkownicy Edycja Użytkownicy -> Użytkownicy -> Utwórz/Dostosuj users/user JHELP_USERS_USER_MANAGER_EDIT Niekompletne
Użytkownicy Grupy użytkowników Użytkownicy -> Grupy użytkowników users/groups JHELP_USERS_GROUPS Niekompletne
Użytkownicy Grupy użytkowników Edycja Użytkownicy -> Grupy -> Utwórz/Dostosuj users/group JHELP_USERS_GROUPS_EDIT Niekompletne
Użytkownicy Poziomy dostępu Użytkownicy -> Poziomy dostępu users/levels JHELP_USERS_ACCESS_LEVELS Niekompletne
Użytkownicy Poziomy dostępu Edycja Użytkownicy -> Poziomy dostępu -> Utwórz/Dostosuj users/level JHELP_USERS_ACCESS_LEVELS_EDIT Niekompletne
Użytkownicy: Notatki Użytkownicy -> Notatki o użytkownikach com_users/notes JHELP_USERS_USER_NOTES Niekompletne
Użytkownicy Notatki Edycja Użytkownicy -> Notatki o użytkownikach -> Utwórz/Dostosuj com_users/note JHELP_USERS_USER_NOTES_EDIT Niekompletne
Użytkownicy Kategorie notatek Użytkownicy -> Kategorie uwag o użytkownikach com_categories/categories JHELP_COMPONENTS_USERS_NOTES_CATEGORIES Niekompletne
Użytkownicy Kategorie notatek : Edycja Użytkownicy -> Kategorie notatek o użytkownikach -> Utwórz/Dostosuj com_categories/category JHELP_COMPONENTS_USERS_NOTES_CATEGORY_ADD Niekompletne
Użytkownicy Korespondencja Użytkownicy -> Korespondencja users/mail screen.users.massmail Niekompletne
Użytkownicy Diagnostyka użytkowników Użytkownicy -> Opcje com_users/debuguser JHELP_USERS_DEBUG_USERS Nierozpoczęte
Użytkownicy Diagnostyka grup Użytkownicy -> Opcje com_users/debuggroup JHELP_USERS_DEBUG_GROUPS Nierozpoczęte

Menu Menu

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Menu Projektant menu Menu -> Projektant menu menus/menus JHELP_MENUS_MENU_MANAGER Kompletne
Menu Projektant menu Edycja Menu -> Projektant menu -> Utwórz/Dostosuj menus/menu JHELP_MENUS_MENU_MANAGER_EDIT Kompletne
Menu Projektant pozycji menu Menu -> [Nazwa menu] menus/items JHELP_MENUS_MENU_ITEM_MANAGER Kompletne
Menu Projektant pozycji menu Edycja Menus -> [Nazwa menu] -> Utwórz/Dostosuj menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_MANAGER_EDIT Gotowe do sprawdzenia
Menu Projektant menu Opcje Menus -> Projektant menu -> Opcje menus/menus JHELP_COMPONENTS_COM_MENUS_OPTIONS Kompletne

Menu Rodzaje pozycji

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Menu Pozycja menu Artykuły Artykuły archiwalne Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły archiwalne com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_ARCHIVED Gotowe do sprawdzenia
Menu Pozycja menu Artykuły Pojedynczy artykuł Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Pojedynczy artykuł com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_SINGLE_ARTICLE Niekompletne
Menu Pozycja menu Artykuły Lista kategorii artykułów Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Kategorie - Lista kategorii com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORIES Niekompletne
Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów w kategorii Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Kategoria - Przegląd artykułów com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORY_BLOG Niekompletne
Menu Pozycja menu Artykuły Lista artykułów w kategorii Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Kategoria - Lista artykułów com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CATEGORY_LIST Niekompletne
Menu Pozycja menu Artykuły Przegląd artykułów wyróżnionych Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Wyróżnione -> Przegląd artykułów com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_FEATURED Niekompletne
Menu Pozycja menu Artykuły Wyślij artykuł Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Artykuły -> Wyślij artykuł com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_ARTICLE_CREATE Niekompletne
Menu Pozycja menu Doniesienia Lista kategorii kanałów informacyjnych Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Doniesienia -> Kategorie - Lista kategorii kanałów informacyjnych com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_NEWSFEED_CATEGORIES Niekompletne
Menu Pozycja menu Doniesienia Lista kanałów informacyjnych w kategorii Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Doniesienia ->Kategoria - Lista kanałów informacyjnych com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_NEWSFEED_CATEGORY Niekompletne
Menu Pozycja menu Doniesienia Pojedyncze źródło Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Doniesienia -> Pojedyncze źródło com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_NEWSFEED_SINGLE_NEWSFEED Niekompletne
Menu Pozycja menu Pokazuj konfigurację witryny Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Konfigurator -> Pokazuj konfigurację witryny com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_DISPLAY_SITE_CONFIGURATION Nierozpoczęte
Menu Pozycja menu Pokazuj opcje szablonu Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Konfigurator -> Pokazuj opcje szablonu com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_DISPLAY_TEMPLATE_OPTIONS Nierozpoczęte
Menu Pozycja menu Zwarta lista oznakowanych pozycji Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Zwarta lista oznakowanych pozycji com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_TAGS_ITEMS_COMPACT_LIST Nierozpoczęte
Menu Pozycja menu Lista oznakowanych pozycji Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Lista oznakowanych pozycji com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_TAGS_ITEMS_LIST Nierozpoczęte
Menu Pozycja menu Lista wszystkich tagów Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Lista wszystkich tagów com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_TAGS_ITEMS_LIST_ALL Nierozpoczęte
Menu Pozycja menu Kontakty Lista kategorii kontaktów Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Kontakty -> Kategorie -> Lista kategorii com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_CONTACT_CATEGORIES Niekompletne
Menu Pozycja menu Kontakty Lista kontaktów w kategorii Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Kontakty -> Kategoria -> Lista kontaktów com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_CONTACT_CATEGORY Niekompletne
Menu Pozycja menu Kontakty Pojedynczy kontakt Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Kontakty -> Pojedynczy kontakt com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_CONTACT_SINGLE_CONTACT Niekompletne
Menu Pozycja menu Kontakty Kontakty wyróżnione] Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Kontakty -> Wyróżnione kontakty com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_CONTACT_FEATURED Niekompletne
Menu Pozycja menu Użytkownik Logowanie Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Logowanie com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_LOGIN Niekompletne
Menu Pozycja menu Użytkownik Profil użytkownika Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Profil użytkownika com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_PROFILE Niekompletne
Menu Pozycja menu Użytkownik Dostosuj swój profil Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Dostosuj swój profil com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_PROFILE_EDIT Niekompletne
Pozycja menu Użytkownik Rejestracja Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Rejestracja com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_REGISTRATION Niekompletne
Pozycja menu Użytkownik Przypomnienie nazwy Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Przypomnienie nazwy com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_REMINDER Niekompletne
Menu Pozycja menu Użytkownik Ustawienie hasła Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Użytkownik -> Ustawienie hasła com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_USER_PASSWORD_RESET Niekompletne
Menu Pozycja menu Wyszukiwanie Lista wyników wyszukiwania Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Wyszukiwanie -> Lista wyników wyszukiwania com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_SEARCH_RESULTS Niekompletne
Menu Pozycja menu Wyszukiwarka Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Wyszukiwarka -> Wyszukiwarka com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_FINDER_SEARCH Niekompletne
Pozycja menu Wpinacz Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Wpinacz com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_WRAPPER Niekompletne
Menu Pozycja menu Zakładki Lista kategorii zakładek Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Zakładki -> Lista kategorii zakładek com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_WEBLINK_CATEGORIES Niekompletne
Menu Pozycja menu Zakładki Lista zakładek w kategorii Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Zakładki -> Lista zakładek w kategorii com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_WEBLINK_CATEGORY Niekompletne
Menu Pozycja menu Zakładki Dodaj zakładkę Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Zakładki -> Dodaj zakładkę com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_WEBLINK_SUBMIT Niekompletne
Menu Pozycja menu Łącza systemowe Łącze zewnętrzne Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Łącza systemowe -> Łącze zewnętrzne com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_EXTERNAL_URL Niekompletne
Menu Pozycja menu Łącza systemowe Alias Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Łącza systemowe -> Alias com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_MENU_ITEM_ALIAS Niekompletne
Menu Pozycja menu Łącza systemowe Separator Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Łącza systemowe -> Separator com_menus/item JHELP_MENUS_MENU_ITEM_TEXT_SEPARATOR Niekompletne
Menu Pozycja menu Nagłówek Menu -> [Nazwa menu] -> Utwórz -> Nagłówek com_menus/heading JHELP_MENUS_MENU_ITEM_MENU_ITEM_HEADING Nierozpoczęte

Menu Artykuły

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Artykuły Artykuły Artykuły -> Artykuły com_content/articles JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER Niekompletne
Artykuły Artykuły Opcje Artykuły -> Artykuły com_content/articles JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER Niekompletne
Artykuły Artykuły Edycja Artykuły -> Artykuły -> Utwórz/Dostosuj content/article JHELP_CONTENT_ARTICLE_MANAGER_EDIT Niekompletne
Artykuły Kategorie Artykuły -> Kategorie JHELP_COMPONENTS_CONTENT_CATEGORIES screen.content.categories Niekompletne
Artykuły Kategorie Edycja Artykuły -> Kategorie -> Utwórz/Dostosuj categories/category JHELP_COMPONENTS_CONTENT_CATEGORY_EDIT Niekompletne
Artykuły Wyróżnione Artykuły -> Wyróżnione content/featured JHELP_CONTENT_FEATURED_ARTICLES Niekompletne
Artykuły Media Artykuły -> Media media/media JHELP_CONTENT_MEDIA_MANAGER Niekompletne

Menu Komponenty

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Komponenty Aktualizacja Joomla Components -> Joomla! Update com_joomlaupdate JHELP_COMPONENTS_JOOMLA_UPDATE Nierozpoczęte
Komponenty Doniesienia Źródła Komponenty -> Doniesienia -> Źródła com_newsfeeds/newsfeeds JHELP_COMPONENTS_NEWSFEEDS_FEEDS Niekompletne
Komponenty Doniesienia Zmiany Komponenty -> Doniesienia -> Źródła -> Utwórz/Dostosuj com_newsfeeds/newsfeed JHELP_COMPONENTS_NEWSFEEDS_FEEDS_EDIT Niekompletne
Komponenty Doniesienia Kategorie Komponenty -> Doniesienia -> Kategorie com_categories/categories JHELP_COMPONENTS_NEWSFEEDS_CATEGORIES Niekompletne
Komponenty Doniesienia Kategorie Edycja Komponenty -> Doniesienia -> Kategorie -> Utwórz/Dostosuj com_categories/category JHELP_COMPONENTS_NEWSFEEDS_CATEGORY_EDIT Niekompletne
Komponenty Kontakty Komponenty -> Kontakty -> Kontakty com_contact/contacts JHELP_COMPONENTS_CONTACTS_CONTACTS Niekompletne
Komponenty Kontakty Edycja Komponenty -> Kontakty -> Kontakty -> Utwórz/Dostosuj com_contact/contact JHELP_COMPONENTS_CONTACTS_CONTACTS_EDIT Niekompletne
Komponenty Kontakty Kategorie Komponenty -> Kontakty -> Kategorie com_categories/categories JHELP_COMPONENTS_CONTACT_CATEGORIES Niekompletne
Komponenty Kontakty Kategorie Edycja Komponenty -> Kontakty -> Kategorie -> Utwórz/Dostosuj com_categories/category JHELP_COMPONENTS_CONTACTS_CATEGORY_EDIT Niekompletne
Komponenty Powiadomienia Napisz Powiadomienia -> Napisz com_messages/message JHELP_COMPONENTS_MESSAGING_WRITE Niekompletne
Komponenty Powiadomienia Wiadomości Komponenty -> Powiadomienia -> Wiadomości com_messages/messages JHELP_COMPONENTS_MESSAGING_INBOX Niekompletne
Komponenty Powiadomienia Czytaj Komponenty -> Powiadomienia -> Czytaj com_messages/message JHELP_COMPONENTS_MESSAGING_READ Niekompletne
Komponenty Przekierowania Komponenty -> Menedżer przekierowania com_redirect/links JHELP_COMPONENTS_REDIRECT_MANAGER Niekompletne
Komponenty Przekierowania Edycja Komponenty -> Menedżer przekierowania -> Utwórz/Dostosuj com_redirect/link JHELP_COMPONENTS_REDIRECT_MANAGER_EDIT Niekompletne
Komponenty Reklamy Komponenty -> Reklamy -> Reklamy banners/banners JHELP_COMPONENTS_BANNERS_BANNERS Niekompletne
Komponenty Reklamy Edycja Komponenty -> Reklamy -> Reklamy -> Utwórz/Dostosuj banners/banner JHELP_COMPONENTS_BANNERS_BANNERS_EDIT Niekompletne
Komponenty Reklamy Klienci Komponenty -> Reklamy -> Klienci com_banners/clients JHELP_COMPONENTS_BANNERS_CLIENTS Niekompletne
Komponenty Reklamy Klienci Edycja Komponenty -> Reklamy -> Klienci -> Utwórz/Dostosuj com_banners/client JHELP_COMPONENTS_BANNERS_CLIENTS_EDIT Niekompletne
Komponenty Reklamy Kategorie Komponenty -> Reklamy -> Kategorie categories/categories JHELP_COMPONENTS_BANNERS_CATEGORIES Niekompletne
Komponenty Reklamy Kategorie Edycja Komponenty -> Reklamy -> Kategorie -> Utwórz/Dostosuj categories/category JHELP_COMPONENTS_BANNERS_CATEGORY_EDIT Niekompletne
Komponenty Reklamy Śledzenie Komponenty -> Reklamy -> Śledzenie com_banners/tracks JHELP_COMPONENTS_BANNERS_TRACKS Niekompletne
Komponenty_Tagi Komponenty -> Tagi com_tags/tags JHELP_COMPONENTS_TAGS_MANAGER Nierozpoczęte
Komponenty_Tagi_Edycja Komponenty -> Tagi -> Edycja com_tags/tag JHELP_COMPONENTS_TAGS_MANAGER_EDIT Nierozpoczęte
Komponenty Wyszukiwanie Komponenty -> Wyszukiwanie com_search/searches JHELP_COMPONENTS_SEARCH Niekompletne
Wyszukiwarka: Indeksowanie treści Komponenty -> Wyszukiwarka com_finder/index JHELP_COMPONENTS_FINDER_MANAGE_INDEXED_CONTENT Nierozpoczęte
Wyszukiwarka: Mapy treści Komponenty -> Wyszukiwarka -> Mapy treści com_finder/maps JHELP_COMPONENTS_FINDER_MANAGE_CONTENT_MAPS Nierozpoczęte
Wyszukiwarka: Filtry wyszukiwania Komponenty -> Wyszukiwarka -> Filtry wyszukiwania com_finder/filters JHELP_COMPONENTS_FINDER_MANAGE_SEARCH_FILTERS Nierozpoczęte
Wyszukiwarka: Filtr wyszukiwania - Edycja Komponenty -> Wyszukiwarka -> Filtry wyszukiwania -> Utworz/Dostosuj com_finder/filter JHELP_COMPONENTS_FINDER_MANAGE_SEARCH_FILTERS_EDIT Nierozpoczęte
Komponenty Zakładki Zakładki Komponenty -> Zakładki -> Zakładki com_weblinks/weblinks JHELP_COMPONENTS_WEBLINKS_LINKS Niekompletne
Komponenty Zakładki Edycja Komponenty -> Zakładki -> Zakładki -> Utwórz/Dostosuj com_weblinks/weblink JHELP_COMPONENTS_WEBLINKS_LINKS_EDIT Niekompletne
Komponenty Zakładki Kategorie Komponenty -> Zakładki -> Kategorie com_categories/categories JHELP_COMPONENTS_WEBLINKS_CATEGORIES Niekompletne
Komponenty Zakładki Kategorie Edycja Komponenty -> Zakładki -> Kategorie -> Utwórz/Dostosuj com_categories/category JHELP_COMPONENTS_WEBLINKS_CATEGORY_EDIT Niekompletne

Opcje komponentów

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Komponenty Reklamy Opcje Reklamy --> Opcje com_config/banners JHELP_COMPONENT_BANNER_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_BANNERS_OPTIONS Niekompletne
Komponent Buforowanie Opcje Buforowanie --> Opcje com_config/cache JHELP_COMPONENT_CACHE_MANAGER_SETTINGS //JHELP_COMPONENTS_COM_CACHE_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Odblokowanie Opcje Odblokowanie --> Opcje com_config/checkin JHELP_COMPONENT_CHECK-IN_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_CHECKIN_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Kontakty Opcje Kontakty --> Opcje com_config/contact JHELP_COMPONENT_CONTACT_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_CONTACT_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Artykuły Opcje Artykuły --> Opcje com_config/content JHELP_COMPONENT_ARTICLE_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_CONTENT_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Wyszukiwarka Opcje Wyszukiwarka --> Opcje com_config/finder JHELP_COMPONENT_SMART_SEARCH_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_FINDER_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Instalator Opcje Instalator --> Opcje com_config/installer JHELP_COMPONENT_INSTALLER_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_INSTALLER_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Aktualizacja Joomla Opcje Aktualizacja Joomla --> Opcje com_config/joomlaupdate JHELP_COMPONENT_JOOMLA_UPDATE_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_JOOMLAUPDATE_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Języki Opcje Języki --> Opcje com_config/languages JHELP_COMPONENT_LANGUAGE_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_LANGUAGES_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Media Opcje Media --> Opcje com_config/media JHELP_COMPONENT_MEDIA_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_MEDIA_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Menu Opcje Menu --> Opcje com_config/menus JHELP_COMPONENT_MENUS_CONFIGURATION Niekompletne
Komponenty Powiadomienia Opcje Powiadomienia --> Opcje com_config/messages JHELP_COMPONENT_MESSAGES_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_MESSAGES_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Moduły Opcje Moduły --> Opcje com_config/modules JHELP_COMPONENT_MODULE_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_MODULES_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Doniesienia Opcje Doniesienia --> Opcje com_config/newsfeeds JHELP_COMPONENT_NEWS_FEED_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_NEWSFEEDS_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Dodatki Opcje Dodatki --> Opcje com_config/plugins JHELP_COMPONENT_PLUG-IN_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_PLUGINS_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Wiadomości poinstalacyjne Konfiguracja Wiadomości poinstalacyjne --> Opcje com_config/postinstall JHELP_COMPONENTS_COM_POSTINSTALL_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_POSTINSTALL_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Przekierowania Opcje Przekierowania --> Opcje com_config/redirect JHELP_COMPONENT_REDIRECT_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_REDIRECT_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Wyszukiwanie Opcje Wyszukiwanie --> Opcje com_config/search JHELP_COMPONENT_SEARCH_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_SEARCH_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Tagi Opcje Tagi --> Opcje com_config/tags JHELP_COMPONENTS_TAGS_MANAGER_OPTIONS //JHELP_COMPONENTS_COM_TAGS_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Szablony Opcje Szablony --> Opcje com_config/templates JHELP_COMPONENT_TEMPLATE_MANAGER_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Użytkownicy Opcje Użytkownicy --> Opcje com_config/users JHELP_COMPONENT_USERS_CONFIGURATION //JHELP_COMPONENTS_COM_USERS_OPTIONS Niekompletne
Komponenty Zakładki Opcje Zakładki --> Opcje com_config/weblinks JHELP_COMPONENT_WEB_LINKS_MANAGER_OPTIONS Niekompletne

Menu Rozszerzenia

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Rozszerzenia Instalacje Instalator Rozszerzenia -> Instalacje -> Instalator com_installer/install JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_INSTALL Niekompletne
Rozszerzenia Instalacje Aktualizacje Rozszerzenia -> Instalacje -> Aktualizacje com_installer/update JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_UPDATE Niekompletne
Rozszerzenia Instalacje Zarządzanie Rozszerzenia -> Instalacje -> Zarządzanie com_installer/manage JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_MANAGE Niekompletne
Rozszerzenia Instalacje Wykrywanie Rozszerzenia -> Instalacje -> Wykrywanie com_installer/discover JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_DISCOVER Niekompletne
Rozszerzenia Instalacje Baza danych Rozszerzenia -> Instalacje -> Baza danych com_installer/database JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_DATABASE Niekompletne
Instalator Ostrzeżenia Rozszerzenia -> Instalacje -> Ostrzeżenia com_installer/warnings JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_WARNINGS Niekompletne
Rozszerzenia Instalacje Języki Rozszerzenia -> Instalacje -> Języki com_installer/languages JHELP_EXTENSIONS_EXTENSION_MANAGER_LANGUAGES Niekompletne
Moduły Rozszerzenia -> Moduły com_modules/modules JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER Niekompletne
Rozszerzenia Moduły Witryna Edycja Rozszerzenia -> Moduły -> Witryna -> Utwórz/Dostosuj com_modules/modules JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_EDIT Niekompletne
Rozszerzenia Moduły Zaplecze Edycja Rozszerzenia -> Moduły -> Zaplecze -> Utwórz/Dostosuj modules/module screen.modulesadministrator.edit.15 Niekompletne
Rozszerzenia Dodatki Rozszerzenia -> Dodatki com_plugins/plugins JHELP_EXTENSIONS_PLUGIN_MANAGER Niekompletne
Rozszerzenia Dodatki Edycja Rozszerzenia -> Dodatki -> Dostosuj com_plugins/plugin JHELP_EXTENSIONS_PLUGIN_MANAGER_EDIT Niekompletne
Rozszerzenia Szablony Style Rozszerzenia -> Szablony -> Style com_templates/styles JHELP_EXTENSIONS_TEMPLATE_MANAGER_STYLES Niekompletne
Rozszerzenia Szablony Style Edycja Rozszerzenia -> Szablony -> Style -> Popraw com_templates/style JHELP_EXTENSIONS_TEMPLATE_MANAGER_STYLES_EDIT Niekompletne
Rozszerzenia Szablony Rozszerzenia -> Szablony -> Szablony com_templates/templates JHELP_EXTENSIONS_TEMPLATE_MANAGER_TEMPLATES Niekompletne
Rozszerzenia Szablony Edycja Rozszerzenia -> Szablony -> Szablony -> Popraw com_templates/template JHELP_EXTENSIONS_TEMPLATE_MANAGER_TEMPLATES_EDIT Niekompletne
Rozszerzenia Szablony Edycja Źródło Rozszerzenia -> Szablony -> Szablony -> [Szablon] -> Popraw [Źródło] com_templates/source JHELP_EXTENSIONS_TEMPLATE_MANAGER_TEMPLATES_EDIT_SOURCE Niekompletne
Rozszerzenia Języki Zainstalowane Rozszerzenia -> Języki -> Zainstalowane com_languages/installed JHELP_EXTENSIONS_LANGUAGE_MANAGER_INSTALLED Niekompletne
Rozszerzenia Języki Treść Rozszerzenia -> Języki -> Treść com_languages/languages JHELP_EXTENSIONS_LANGUAGE_MANAGER_CONTENT Niekompletne
Rozszerzenia Języki Treść Edycja Rozszerzenia -> Języki -> Treść -> Utwórz/Dostosuj com_languages/language JHELP_EXTENSIONS_LANGUAGE_MANAGER_EDIT Niekompletne
Rozszerzenia Języki Nadpisywanie tłumaczeń Rozszerzenia -> Języki -> Nadpisywanie tłumaczeń com_languages/overrides JHELP_EXTENSIONS_LANGUAGE_MANAGER_OVERRIDES Niekompletne
Języki Nadpisywanie tłumaczeń Edycja Rozszerzenia -> Języki -> Nadpisywanie tłumaczeń -> Utwórz/Dostosuj com_languages/override JHELP_EXTENSIONS_LANGUAGE_MANAGER_OVERRIDES_EDIT Niekompletne

Menedżer modułów - Rodzaje modułów

Ekran pomocy Ścieżka w menu zaplecza Joomla! 3.5.x Komponent/widok Klucz odnośnika Stan
Moduł Archiwum artykułów Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Archiwum artykułów mod_articles_archive JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ARTICLES_ARCHIVE Niekompletne
Moduł Doniesienia Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Doniesienia mod_feed JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_FEED_DISPLAY Niekompletne
Moduł Gościmy Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Gościmy mod_whosonline Niekompletne
Moduł Grafika losowa Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Grafika losowa mod_random_image JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_RANDOM_IMAGE Niekompletne
Moduł Artykuły z kategorii Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Artykuły - Kategoria mod_articles_category JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ARTICLES_CATEGORY Niekompletne
Moduł Kategorie artykułów Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Kategorie artykułów mod_articles_categories JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ARTICLES_CATEGORIES Niekompletne
Moduł Kolporter Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Kolporter mod_syndicate JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_SYNDICATION_FEEDS Niekompletne
Moduł Logowanie Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Logowanie mod_login JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LOGIN Niekompletne
Moduł Menu Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Menu mod_menu JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_MENU Niekompletne
Moduł Migawki Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Migawki mod_articles_news JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ARTICLES_NEWSFLASH Niekompletne
Moduł Nowi użytkownicy Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Nowi użytkownicy mod_users_latest JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LATEST_USERS Niekompletne
Moduł Nowości Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Nowości mod_articles_latest JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LATEST_NEWS Niekompletne
Moduł Popularne Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Popularne mod_articles_popular JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_MOST_READ Niekompletne
Moduł Podobne tagi Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Podobne tagi mod_articles_popular JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_TAGS_SIMILAR Nierozpoczęte
Moduł Popularne tagi Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Popularne tagi mod_articles_popular JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_TAGS_POPULAR Nierozpoczęte
Moduł Przełącznik języka Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Przełącznik języka mod_languages JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_LANGUAGE_SWITCHER Niekompletne
Moduł Reklamy Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Reklamy mod_banners JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_BANNERS Niekompletne
Moduł Statystyka Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Statystyka mod_stats JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_STATISTICS Niekompletne
Moduł Stopka Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Stopka mod_footer JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_FOOTER Nierozpoczęte
Moduł Szukaj Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Szukaj mod_search JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_SEARCH Niekompletne
Moduł Wyszukiwarka indeksująca Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Wyszukiwarka indeksująca mod_finder JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_SMART_SEARCH Niekompletne
Moduł Ścieżka powrotu Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Ścieżka powrotu mod_breadcrumbs JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_BREADCRUMBS Niekompletne
Moduł Tematy pokrewne Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Tematy pokrewne mod_related_items JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ARTICLES_RELATED Niekompletne
Moduł Własny HTML Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Własny kod HTML mod_custom JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_CUSTOM_HTML Niekompletne
Moduł Wpinacz Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Wpinacz mod_wrapper JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_WRAPPER Niekompletne
Moduł Zakładki Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Zakładki mod_weblinks JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_WEBLINKS Niekompletne
Moduł zaplecza Menu lokalne Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Lokalne menu zaplecza mod_submenu JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_SUBMENU Niekompletne
Moduł zaplecza Własny HTML Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Własny HTML mod_custom JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_CUSTOM Niekompletne
Moduł zaplecza Doniesienia Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Doniesienia mod_feed JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_FEED Niekompletne
Moduł zaplecza Nowe artykuły Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Nowe artykuły mod_latest JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_LATEST Niekompletne
Moduł zaplecza Zalogowani Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Zalogowani mod_logged JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_LOGGED Niekompletne
Moduł zaplecza Logowanie Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Logowanie mod_login JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_LOGIN Niekompletne
Moduł zaplecza Wielojęzyczność - stan Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Wielojęzyczność - stan mod_multilangstatus JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_MULTILANG Niekompletne
Moduł zaplecza Popularne artykuły Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Popularne artykuły mod_popular JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_POPULAR Niekompletne
Moduł zaplecza Ikony skrótów Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Ikony skrótów mod_quickicon JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_QUICKICON Niekompletne
Moduł zaplecza Tytuł strony Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Tytuł strony mod_title JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_TITLE Niekompletne
Moduł zaplecza Przybornik Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Przybornik mod_toolbar JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_TOOLBAR Niekompletne
Moduł zaplecza Pasek stanu Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Pasek stanu mod_status JHELP_EXTENSIONS_MODULE_MANAGER_ADMIN_STATUS Niekompletne
Moduł zaplecza Menu zaplecza Rozszerzenia -> Moduły -> Utwórz -> Menu zaplecza mod_menu Niekompletne