--=REKLAMA=--

Pomoc35

Rozszerzenia Instalacje Instalator

Z Joomla!WikiPL

Instalacje: Instalator

Ekran Instalacje: Instalator jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Służy do instalacji rozszerzeń Joomla!, takich jak: komponenty, moduły, dodatki, szablony i języki.

Dostęp

Z menu zaplecza administracyjnego wybierz pozycję Rozszerzenia > Instalacje [Extensions > Extension Manager].

Opis

Strona Instalacje: Instalator umożliwia instalację rozszerzeń Joomla!.

Rozszerzenia to dodatkowe składniki, stosowane po to, aby wzbogacić Joomla! o możliwości, których nie oferuje standardowa instalacja.

Istnieje już kilka tysięcy rozszerzeń oferowanych przez projektantów z całego świata zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie (przy czym odpłatność jest zazwyczaj niewielka).

Centrum Projektu Joomla! publikuje obszerny Katalog Rozszerzeń Joomla! - Joomla! Extension Directory, w którym projektanci z całego świata powiadamiają społeczność o swojej ofercie.

Rozszerzenia dzielimy na pięć rodzajów:

 • Ext com.png komponent [component] - niewielka aplikacja obsługująca gromadzenie i publikację głównych treści witryny. Przykładami są standardowe komponenty: Kontakty [Contacts], Reklama [Banners], Doniesienia [News Feeds]
 • Ext mod.png moduł [module] - mniejsze składniki obsługujące umieszczanie na stronach witryny i zaplecza treści towarzyszących i elementów stałych. Przykładami są standardowe moduły: Menu witryny [Main Menu], Tematy pokrewne [Related Items].
 • Ext plugin.png dodatek [plugin] - są rozszerzeniami obsługującymi niektóre występujące wielokrotnie zdarzenia. Przykładami dodatków są edytory uruchamiane w momencie, gdy rozpoczynana jest sesja redakcyjna.
 • Ext lang.png język [language] - są rozszerzeniami obsługującymi lokalizację interfejsu witryny i zaplecza - wyświetlanie w wybranym, najczęściej rodzimym języku etykiet, komunikatów ekranowych, dat. Umożliwiają korzystanie z Joomla! w każdym języku bez ingerowania w rdzenny kod.
 • Ext tem.png szablon [template] - to rozszerzenia kontrolujące wygląd witryny lub zaplecza, określające rozmieszczenie i formatowanie elementów strony, kolorystykę, dobór czcionek, itd.

Strona instalatora rozszerzeń

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajdują się menu lokalne z pięcioma odnośnikami:

Menu lokalne na stronie Instalatora rozszerzeń

Przybornik

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie instalatora rozszerzeń

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację instalatora rozszerzeń. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej instalatora.
 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.

Metody instalacji

Rozszerzenia Joomla! można zainstalować jedną z trzech poniżej opisanych metod:

 • z pakietu instalacyjnego,
 • z katalogu na serwerze,
 • z sieci internetowej.

Aby zainstalować rozszerzenie, wystarczy skorzystać tylko z jednej metody. Najczęściej korzystamy z pierwszej metody, instalacji z pakietu instalacyjnego pobranego na swój komputer. Po zainstalowaniu rozszerzenia konieczne może być jeszcze włączenie go, np. na stronie Moduły: Zarządzanie albo Dodatki: Zarządzanie.


Instalacja z pakietu instalacyjnego

Jest to standardowa, najczęściej stosowana metoda instalacji.

 1. Pobierz na swój komputer pakiet instalacyjny rozszerzenia.
 2. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego
 3. Wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia > Instalacje.
 4. Przejdź do opcji Instaluj z pakietu [Upload Package File…]
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj [Browse].
 6. W oknie dialogowym wskaż plik pakietu instalacyjnego na swoim komputerze i kliknij przycisk OK lub Otwórz.
 7. Kliknij przycisk Wczytaj plik i zainstaluj [Upload file & Install]. Joomla! wczyta na serwer zawartość pliku archiwum i zainstaluje rozszerzenie. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie bądź komunikat o błędzie.

Instalacja z katalogu - alternatywna metoda instalacji rozszerzeń

Instalacja z katalogu na serwerze wykonywana jest rzadko - zwykle w przyapdku, gdy serwer sprawia problemy związane z uprawnieniami do pliku albo np. z powodu zbyt ktrótkiego czasu wykonywania skryptów. Aby zainstalować rozszerzenie z plików w katalogu na serwerze:

 1. Pobierz na swój komputer pakiet instalacyjny rozszerzenia.
 2. Utwórz na dysku swojego komputera katalog tymczasowy i rozpakuj w nim pakiet instalacyjny.
 3. Zaloguj się na swój serwer internetowy za pomocą klienta FTP albo menedżera plikow firmy hostingowej
 4. Prześlij zawartość tego katalogu (pliki i podkatalogi) na przykład do katalogu /tmp na serwerze lub innego, specjalnie utworzonego. Katalog powinien być pusty.
 5. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego i wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia > Instalacje.
 6. Przejdź do opcji Katalog instalacyjny [Install Directory]:
  • W polu Katalog instalacyjny wpisz ścieżkę katalogu, w którym znajduje się rozpakowane archiwum, np. sciezka_do_katalogu_Joomla/tmp/instalacje.
  • Kliknij przycisk Zainstaluj. Joomla! zainstaluje rozszerzenie z plików w katalogu. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie bądź komunikat o błędzie.

Instalacja z www

Tę technikę można wykorzystać wówczas, gdy możemy uzyskać bezpośredni dostęp do pakietu instalacyjnego na innym serwerze, np. repozytorium JoomlaCode.org. Aby zainstalować rozszerzenie bezpośrednio z www:

 1. Zlokalizuj pakiet instalacyjny na zdalnym serwerze - skopiuj do pamięci podręcznej jego adres internetowy.
 2. Zaloguj się do zaplecza administracyjnego i wybierz z menu zaplecza pozycję Rozszerzenia > Instalacje.
 3. Przejdź do pcji Instaluj z WWW [Install URL]:
  • W polu Adres pakietu wpisz lub wklej zapamiętany adres.
  • Naciśnij przycisk Instaluj [Install]. Joomla! pobierze pakiet i zainstaluje rozszerzenie. Po chwili otrzymasz komunikat, że instalacja zakończyła się pomyślnie bądź komunikat o błędzie.
Ikona informacja.png
 Informacja

 Zauważ, że korzystając z tej metody, nie będziesz dysponować pakietem instalacyjnym na swoim komputerze lokalnym, co - w pewnych przypadkach - może sprawić kłopot. Oczywiście, pakiet możesz pobrać niezależnie od zastosowanego sposobu instalacji.


Porady

 • Spośród trzech alternatywnych metod instalacji najpopularniejsza jest pierwsza - instalacja z pakietu instalacyjnego.
 • Gdy zainstalujesz nowy komponent, jego nazwa pojawi się na liście pozycji menu Komponenty [Components].
 • Ważne: Nie usuwaj domyślnych języków i domyślnych szablonów za pomocą FTP - taka operacja spowoduje błędy, a nawet uniemożliwi uruchomienie witryny.
 • Jeśli chcesz zainstalować moduł lub dodatek innych projektantów, powiązany z jakimś komponentem, konieczne będzie także zainstalowanie komponentu, aby korzystać z modułu czy dodatku. Zazwyczaj jest to udokumentowane w instrukcji instalacji rozszerzenia na stronie internetowej projektanta.
 • Podobnie, jeśli odinstalujesz komponent innego projektanta, z którym powiązane są jego własne moduły lub dodatki, modułów tych i dodatków nie będzie można najczęściej dłużej używać. Zalecane jest, by je także odinstalować.
 • Niektóre elementy opracowane przez innych projektantów mogą mieć swoje własne moduły i dodatki włączone do instalatora. Upewnij się w takim przypadku, czy katalogi tych modułów bądź dodatków są zapisywalne. W razie potrzeby zmień prawa dostępu do katalogów na 0755. W przeciwnym przypadku zainstalowane rozszerzenie może nie działać poprawnie
 • Podczas instalacji niektórych komponentów, automatycznie instalowane są moduły i dodatki - jeśli instalacja komponentu zakończy się komunikatem o niezapisywalnym katalogu, a katalogi /components i /admnistrator/components są zapisywalne, sprawdź prawa dostępu do katalogów /modules i /plugins.

Bezpieczeństwo

 • OSTRZEŻENIE - BEZPIECZEŃSTWO: Zalecamy, aby używać tylko i wyłącznie niezbędnych rozszerzeń opracowanych przez innych autorów. Przestrzegamy przed wykorzystywaniem działającej witryny do testowania innych rozszerzeń - takie praktyki mogą się zakończyć włamaniem do witryny lub na serwer. Do testowania rozszerzeń należy wykorzystywać serwery lokalne.
 • Nie instaluj rozszerzeń Joomla! pobranych z niezaufanych witryn, zwłaszcza warezowych, zarówno ze względu na ich nielegalność, jak i bardzo częste infekcje wirusami bądź innym szkodliwym kodem, zagrażającym bezpieczeństwu Twojego komputera, serwera oraz komputerów internautów odwiedzających Twoją witrynę.
 • Instalacja ze zdalnego komputera może być niebezpieczna. Dlatego zalecamy pobieranie pakietów instalacyjnych na własny komputer, a następnie skorzystanie jednej z dwóch bezpiecznych metod instalacji - Instaluj z pakietu [Package File] albo Instaluj z katalogu [Install Directory].

Różnice w wersjach Joomla!

 • W Joomla! 1.0 komponenty, moduły, dodatki (zwane też botami, mambotami, a w Joomla 1.5 wtyczkami), szablony i języki instalowane były za pomocą odrębnych instalatorów, na odrębnych ekranach po wybraniu z menu zaplecza odrębnych pozycji.
 • W nowszych wersjach Joomla instalacja rozszerzeń jest o wiele prostsza, bo instalator rozpoznaje typ rozszerzenia i dobiera odpowiednią procedurę instalacji.
 • W nowszych wersjach Joomla możliwa jest także instalacja ze zdalnych serwerów po podaniu odpowiedniego adresu internetowego.
 • W Joomla 1.0 listy dostępnych rozszerzeń znajdowały się na czterech różnych stronach. W nowszych wersjach Joomla znajdują się na jednej stronie, każdy typ na innej karcie.

Tematy pokrewne