--=REKLAMA=--

Pomoc35

Komponenty Zakładki Opcje

Z Joomla!WikiPL

Opcje. Konfiguracja globalna komponentu

Po naciśnięciu w przybornika ikony Opcje [Options] w dodatkowym oknie nakładki wyświetlany jest edytor konfiguracji globalnej zakładek z sześcioma kartami.

XVII?23. Opcje komponentu Zakładki

Uwaga: większość opcji widocznych na kartach nakładki można nadpisać ustawieniami dla każdej kategorii zakładek, każdej pozycji menu typu lista kategorii zakładek każdej pozycji menu typu lista zakładek w kategorii oraz w opcjach każdej zakładki w opcjach każdej zakładki

Przybornik

W prawym górnym rogu okna modalnego znajdują się trzy przyciski:

XVII?24. Przyciski okna modalnego

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz [Save]: zapamiętuje nowe ustawienia, zamyka okno.
 • Zastosuj [Apply]: zapamiętuje nowe ustawienia, nie zamyka okna, umożliwia kontynuowanie konfiguracji.
 • Anuluj [Cancel]: nie zapamiętuje zmian dokonanych od momentu poprzedniego zapisywania, zamyka okno.

Karta Zakładka

Opcje ustawień widoczne na pierwszej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu pojedyncza zakładka i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Zakładka

 • Otwórz [Target]: decyduje o miejscu prezentacji strony lub innego dokumentu. Wybierz jedną z trzech opcji:
  • w tym oknie [Open in parent window]: strona zostanie wyświetlona w głównym oknie przeglądarki - na tej samej karcie.
  • w nowym oknie [Open in new window]: strona zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki - na nowej karcie.
  • w oknie wyskakującym [Open in popup]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce).
  • w oknie modalnym [Modal]: strona zostanie wyświetlona w dodatkowym oknie (nakładce), blokującej otwieranie innych okien (kart) i przeglądanie treści w głównym oknie.
 • Licznik kliknięć [Count Clicks]: decyduje o gromadzeniu statystyki kliknięć. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Tekst/Ikona/Tylko odnośnik [Text/Icon/Web Link Only]: decyduje o wyświetlaniu obok tytułu odnośnika etykiety Odnośnik lub Ikony. Wybierz jedną z opcji.
 • Wybierz ikonę [Select Icon] lista rozwijalna umożliwiająca wybór obrazka - ikony, sygnalizującej zakładki. Ikona wyświetlana jest po lewej stronie nazwy każdej zakładki. Plik z własnym obrazkiem ikony należy umieścić w katalogu images lub jednym z podkatalogów.

Karta Kategoria

Opcje ustawień widoczne na drugiej z kart odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista zakładek w kategorii i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Kategoria

 • Układ prezentacji [Choose a layout]: wybierz z listy rozwijalnej domyślny lub inny szablon prezentacji treści.
 • Tytuł kategorii [Category Title]: decyduje, czy w przeglądach artykułów i na stronach z pełnym tekstem artykułu będą wyświetlane tytuły kategorii, do której artykuł jest przypisany. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opis kategorii [Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Ilustracja kategorii [Category Image]: decyduje o wyświetlaniu grafiki ilustrującej opis kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Kategorie

Opcje ustawień widoczne na trzeciej karcie odnoszą się do strony generowanej przez pozycję menu typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Karta Kategorie

 • Opis głównej kategorii [Top Level Category Description]: decyduje o wyświetlaniu opisu nadrzędnej - głównej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Jeśli w ustawieniach pozycji menu zostanie ustalony inny tekst, niż w edytorze kategorii, zostanie zastosowany tekst zdefiniowany w ustawieniach pozycji menu. W przypadku kategorii głównej pole opisu musi być wypełnione.

 • Poziomów podkategorii [Subcategory Levels]: decyduje o liczbie wyświetlanych poziomów podkategorii. Zaznacz jedną z liczb albo Wszystkie albo Bez - brak.
 • Kategorie bez pozycji [Empty Categories]: decyduje o wyświetlaniu kategorii, w których nie ma ani podkategorii, ani pozycji treści (np. artykułów, kontaktów). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy podkategorii [Subcategories Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu opisów podkategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Zakładek w kategorii [# Web links]: decyduje o wyświetlaniu informacji o liczbie zakładek w każdej kategorii. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Układ listy

Ustawienia te odnoszą się strony typu lista zakładek, wywoływanej ze strony typu lista kategorii zakładek i mogą być zmienione dla każdej pozycji menu tego typu.

Opcje komponentu Zakładki. Okno Opcje listy pozycji

 • Ogranicznik liczby [Display Select]: decyduje o wyświetlaniu filtra umożliwiającego ustalenie maksymalnej liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie.
 • Nagłówki tabeli [Show Table Headings]: w widoku tabeli Kategorie kontaktów decyduje o wyświetlaniu wiersza tabeli z tytułami kolumn - Nazwa, Adres, itd. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Opisy zakładek [Link Descriptions]: decyduje o wyświetlaniu informacji opisującej zakładki. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Odsłony [Hits]: decyduje o wyświetlaniu w widoku listy pozycji - zakładek - liczby kliknięć. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Podział na strony [Pagination]: decyduje o wyświetlaniu na dole strony odnośników umożliwiających użytkownikom przemieszczanie się między stronami listy zakładek. Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.
 • Paginacja [Pagination Results]: jeśli wybierzesz Podział na strony, możesz zdecydować o wyświetlaniu informacji wskazującej, która strona z ilu dostępnych jest aktualnie przeglądana (na przykład, "Strona 1 z 4"). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Integracja

Ustawienia te wyznaczają reguły integracji komponentu Zakładki z kanałem informacyjnym witryny kolporterem RSS.

Opcje komponentu Zakładki. Karta Integracja

 • Link kolportera RSS [Show Feed Link]: decyduje o wyświetlaniu odnośnika do kanału informacyjnego witryny. (Link Kolportera powoduje wyświetlanie ikony RSS w pasku adresowym wielu przeglądarek). Zaznacz jedną z opcji: Pokaż lub Ukryj.

Karta Uprawnienia

Na tej karcie określasz domyślne ustawienia uprawnień dla wszystkich grup użytkowników i wszystkich pozycji w komponencie Zakładki.

Opcje komponentu Zakładki. Karta Uprawnienia

Zakładki w rozwijalnym (harmonijkowym) zestawie kart reprezentują grupy użytkowników zdefiniowane w Twoim Joomla. Wybór zakładki rozwija kartę, na której widoczne są aktualne ustawienia uprawnień wybranej grupy do określonego działania. Można je przeglądać i modyfikować.

Karta podzielona jest na trzy części: Działanie, Wybierz nowe ustawienia oraz Wyliczone ustawienia.

Aby zmienić uprawnienia dla tego rozszerzenia, wykonaj następujące czynności.

 • Wybierz kartę Grupy użytkowników, której uprawnienia chcesz skonfigurować.
 • Znajdź pożądane działanie . Możliwe działania to:
  • Konfigurowanie, w tym ACL. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie wszystkich opcji, w tym uprawnień.
  • Tylko konfigurowanie opcji. Zezwalasz użytkownikom z grupy na konfigurowanie opcji, z wyjątkiem uprawnień.
  • Dostęp do interfejsu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na dostęp do interfejsu administracyjnego tego rozszerzenia.
  • Tworzenie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na tworzenie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Usuwanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na usuwanie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie stanu. Zezwalasz użytkownikom z grupy na zmianę stanu dowolnej treści w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie własnych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie stworzonej przez nich zawartości w obszarze tego rozszerzenia.
  • Dostosowanie pól dodatkowych. Zezwalasz użytkownikom z grupy na poprawianie wartości pól dodatkowych dodanych do tego rozszerzenia.
 • Z listy wyboru wybierz ustawienie uprawnienia do działania, które chcesz nadać grupie. Możliwe ustawienia to:
  • Dziedziczone. Przejęte z ustawień nadrzędnej grupy. Efektem może być zezwolenie bądź brak zezwolenia na działanie dla tej grupy, zależnie od uprawnień w wyższej grupie.
  • Dozwolone. Użytkownicy z grupy i grup potomnych będą mogli wykonywać dane działanie.
  • Zabronione. Działanie jest niedozwolone dla tej grupy. Oznacza to również, że działanie będzie niedozwolone dla potomnych.
 • Zapisz nowe ustawienia, wybierając z przybornika przycisk Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Efekt zapisanych ustawień zobaczysz w kolumnie Wyliczone ustawienia. Możliwe są następujące ustawienia:

 • Dozwolone. Grupa będzie mogła wykonywać to działanie dlatego, że zezwolenie zostało udzielone na tym lub wyższym poziomie praw dostępu.
 • Niedozwolone. Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. To ustawienie może być zmienione (nadpisane).
 • Niedozwolone (blokada). Grupa nie będzie mogła wykonywać tego działania, ponieważ na działanie nie udzielono zgody w poziomach dostępu grupy/komponentu. Tego ustawienia nie można zmienić (nadpisać) dla tego bądź niższego poziomu dostępu komponentu/grupy.

Przybornik

Na górze strony znajduje się przybornik z czterema przyciskami:

Przybornik w oknie Opcje

Ich działanie jest następujące:

 • Zapisz. Zapisuje wprowadzone zmiany, ale nie zamyka okna edytora. Odnośnik Zapisz chroni nas przed utratą cząstkowych wyników dłużej trwającej pracy. Użycie przycisku zapisuje dotychczasowe efekty i pozwala kontynuować pracę. Jeśli np. utracisz połączenie z Internetem, Twoja praca do tego momentu zostanie zachowana.
 • Zapisz i zamknij. Zapisuje zmiany i zamyka ekran edytora pozycji lub konfiguracji.
 • Anuluj. Umożliwia rezygnację z tworzenia nowej pozycji albo poprawiania jej treści lub ustawień. Przerywa pracę bez zapisywania zmian naniesionych od poprzedniej operacji zapisywania. Przenosi na stronę listy pozycji. Odblokowuje edytowany element. Uwaga: Użycie przycisku nie zawsze oznacza przywrócenie właściwości pozycji sprzed rozpoczęcia edycji! Jeśli w trakcie edycji użyjesz przycisku Zapisz - anulowane zostaną jedynie zmiany wprowadzone po użyciu tego przycisku.
 • Pomoc. Otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji konta użytkownika.

Porady

 • Kliknij przycisk Zapisz na karcie Uprawnienia, aby zobaczyć uaktualnione Ustawienia wyliczone.