--=REKLAMA=--

Pomoc35

Użytkownicy Poziomy dostępu

Z Joomla!WikiPL

Użytkownicy: Poziomy dostępu

Dostęp

Wybierz z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Poziomy dostępu [Users > Access Level]. Na stronę tę można również przejść ze stron Użytkownicy oraz Użytkownicy/Grupy użytkowników, klikając w menu lokalnym odnośnik Poziomy dostępu.

Aby się dostać na stronę Użytkownicy: Poziomy dostępu z pulpitu, klikamy ikonę skrótu Użytkownicy, a następnie wybieramy odnośnik Poziomy dostępu [Access Level] z menu lokalnego albo - z dowolnej strony zaplecza - wybieramy z rozwijalnego menu zaplecza pozycję Użytkownicy > Poziomy dostępu [Users/Access Level].

Opis

Ekran Użytkownicy: Poziomy dostępu jest stroną zaplecza administracyjnego Joomla! typu menedżer. Zawiera listę utworzonych poziomów dostępu, służy do zarządzania poziomami dostępu - można tutaj przeglądać listę poziomów dostępu, dodawać je, poprawiać, usuwać i porządkować.

Czym są poziomy dostępu

Poziomy dostępu umożliwiają administratorom kontrolowanie dostępu użytkowników do treści lub funkcji witryny. Najkrócej mówiąc, poziom dostępu jest nazwą kolekcji grup użytkowników, które mają dostęp do określonych elementów treści i funkcji.

Poziomy dostępu określane są dla elementów treści i funkcji Joomla! - artykułów, kategorii, modułów, dodatków, pozycji menu.

Poziomy dostępu odnoszą się tylko i wyłącznie do elementów treści i funkcji dostępnych w witrynie. Nie dotyczą dostępu do zaplecza administracyjnego - dostęp do zaplecza ograniczony jest tylko do (a może: zaplecze jest dostępne tylko dla) użytkowników z grup operatorów, administratorów i superużytkowników.

W świeżej instalacji Joomla 3.5 istnieją trzy domyślne poziomy dostępu: powszechny (z ang. public, standardowy). chroniony (z ang. registered, rejestrowany, zastrzeżony, ograniczony) oraz specjalny (z ang. special).

Ten podstawowy zestaw poziomów dostępu można dowolnie rozszerzać.

Na stronie Użytkownicy: Poziomy dostępu możemy przeglądać listę poziomów dostępu, zmieniać kolejność pozycji na liście, tworzyć nowe oraz modyfikować i usuwać istniejące poziomy dostępu.

Strona przeglądu poziomów dostępu

Nawigacja lokalna

Z lewej strony tuż pod tytułem ekranu, a powyżej wyszukiwarki znajduje się menu lokalne z trzema odnośnikami:

Nawigacja lokalna na stronie przeglądu poziomów dostępu

Lista pozycji

W obszarze roboczym znajduje się tabela z listą wszystkich poziomów dostępu. Posługiwanie się dłuższymi wykazami ułatwia filtr wyszukiwarki.

Informacje w tabeli

Nagłówki kolumn w tabeli z listą poziomow dostępu

W tabeli z listą poziomów dostępu zobaczysz kilka kolumn. Znaczenie informacji w tabeli jest następujące:

 • Pola wyboru [Checkbox]: umożliwiają zaznaczenie jednej lub wielu pozycji, których ma dotyczyć polecenie wybrane z przybornika. Aby zaznaczyć wszystkie pozycje, naciśnij pole wyboru w nagłówku tabeli. Niektóre polecenia dostępne w przyborniku, np. Usuń, można wykonać równocześnie na wielu pozycjach. Inne, jak np. Dostosuj, mogą dotyczyć tylko jednej pozycji.
 • Zablokowane pole wyboru: ikona kłódki obok nazwy lub tytułu pozycji sygnalizuje, że ta pozycja może być aktualnie modyfikowana przez innego administratora. Ustaw wskaźnik myszki nad kłódką, aby wyświetlić informację, kto i kiedy zablokował pozycję. Wstrzymaj się z jej edycją, dopóki edytuje je inna osoba. Blokadę może usunąć uprawniony administrator lub twórca pozycji. Zobacz na ten temat w rozdziale System sekcję Konserwacja - Odblokowanie.
 • Nazwa poziomu [Level Name]: Nazwa nadana przez administratora. Opisuje poziom dostępu.
 • Grupy użytkowników z prawami dostępu [User Groups Having Viewing Access]: Nazwy grup, z których użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania zawartości.
 • ID. Unikalny numer identyfikacyjny, nadawany automatycznie przez Joomla.

Przybornik

W lewym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik na stronie przeglądu poziomów dostępu

Przyciski w przyborniku służą do wykonania następujących zadań:

 • Utwórz [New]: rozpoczyna tworzenie nowej pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, itp. Przenosi na stronę edytora właściwości pozycji. Naciśnij tę ikonę, aby utworzyć nowy artykuł, nową kategorię, nowe konto użytkownika, nową reklamę, itp.
 • Dostosuj [Edit]: rozpoczyna tryb edycji, czyli wprowadzania zmian, przenosi na stronę edytora właściwości pozycji - artykułu, kategorii, konta użytkownika, doniesienia, reklamy, itp. Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pozycję, zostanie otwarty edytor właściwości pierwszej zaznaczonej. Aby przejść do trybu edycji, można również nacisnąć tytuł lub nazwę pozycji w wykazie.
 • Usuń [Delete]: usuwa zaznaczone pozycje. Zaznacz pola wyboru obok nazw lub tytułów pozycji, które chcesz usunąć i naciśnij tę ikonę.
Uwaga: Przycisk Usuń działa nieco inaczej niż przycisk Kosz [Trash]. Pozycje przeniesione do Kosza można przywrócić (odzyskać). Poziom dostępu zostanie usunięty nieodwracalnie, nie będzie można go odzyskać.

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przybornik z zestawem przycisków:

Przybornik


 • Pomoc [Help]: otwiera stronę podręcznej pomocy ekranowej w języku angielskim lub innym, ustawionym w konfiguracji globalnej.
 • Opcje [Options]: umożliwia globalną konfigurację komponentu. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno nakładki z opcjami konfiguracji globalnej komponentu.

Wyszukiwanie

Nad lewym narożnikiem tabeli znajduje się lokalna wyszukiwarka poziomów dostępu według nazwy.

Filtr tytułów na stronie przeglądu poziomów dostępu

Wpisz fragment albo całą nazwę poziomu dostępu, który chcesz znaleźć i naciśnij przycisk Znajdź. Na liście pozostaną jedynie poziomy dostępu, które zawierają w tytule ciąg znaków wpisany w polu wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy, należy kliknąć przycisk Wyczyść.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

Poniżej dolnej krawędzi tabeli z wykazem dysponujemy filtrem liczby pozycji wyświetlanych na jednej stronie oraz paskiem nawigacyjnym i paginacją, gdy lista rozmieszczona jest na wielu stronach.

Filtr liczby pozycji i pasek nawigacyjny

 • Pokaż [Display #]: ogranicznik liczby pozycji. Umożliwia ustalenie, ile pozycji wyświetlać na jednej stronie.
 • Pasek nawigacyjny: gdy na liście znajduje się więcej pozycji, niż ilość określona opcją wybraną w filtrze liczby pozycji, przemieszczanie między stronami ułatwiają przyciski - numery stron oraz odnośniki Start, Poprz., Nast., Koniec.
  • Start [Start]: Kliknij, aby przejść do pierwszej strony.
  • Poprz. [Prev]: Kliknij, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Numery stron: Kliknij, aby przejść do żądanej strony.
  • Dalej [Next]: Kliknij, aby przejść do następnej strony.
  • Koniec [End]: Kliknij, aby przejść do ostatniej strony.
 • Paginacja: po prawej stronie paska nawigacyjnego znajduje się informacja wskazująca, która strona i spośród ilu jest aktualnie wyświetlana.

Pamiętaj, że w przypadku dużej liczby pozycji, ich ilość na liście można ograniczyć za pomocą omówionych wcześniej filtrów powyżej listy.

Porady

 • Kliknij nazwę poziomu dostępu, aby przejść na stronę edytora jego własności.
 • Kliknij nagłówek kolumny Nazwa poziomu, aby posortować listę alfabetycznie rosnąco lub malejąco.
 • Kliknij nagłówek kolumny Kolejność, aby uporządkować listę według ustalonej kolejności rosnąco lub malejąco oraz odsłonić ukrytą kolumnę, umożliwiającą przestawianie kolejności pozycji.

Tematy pokrewne