--=REKLAMA=--

Style CSS w standardowych modułach

Z Joomla!WikiPL

Zebrane poniżej informacje dotyczą standardowego oficjalnego wydania Joomla! (z dodanym językiem polskim). Założono, że w użytym szablonie nie zastosowano technik nadpisywania szablonów standardowych.

Ikona informacja.png
 Informacja

 Na stylizację modułów ma wpływ ustalany w głównym pliku szablonu wybór ramki modułu, generującej systemowe szablony, w których umieszczane są moduły. Więcej o stosowaniu standardowych ramek modułów CSS w standardowych ramkach modułu


Moduł Parametr Styl Zastosowanie Uwagi
Archiwum [mod_archive] Brak
Gościmy [mod_whosonline] Brak
Grafika losowa [mod_random_image] Brak


Kanał RSS [mod_feed] .moduletable klasa zastosowana do <table> bez ustalonej szerokości
.newsfeed klasa zastosowana do <ul>
Kolporter RSS [mod_syndicate] Brak
Logowanie [mod_login] #form-login-username id zastosowany do <p>
#modlgn_username id zastosowany do <input type="text">
#form-login-password id zastosowany do <p>
#modlgn_password id zastosowany do <p>
#form-login-remember id zastosowany do <input type="text">
#modlgn_password id zastosowany do <input type="text">
.button klasa zastosowana do <input type="submit">
.input klasa zastosowana do <fieldset>
.inputbox klasa zastosowana do <input type="text">
Menu witryny [mod_mainmenu] #current id zastosowany do <li> obejmującego odnośnik aktualnej strony
.active klasa zastosowana do <li> obejmującego odnośnik aktualnej strony
.parent klasa zastosowana do <li>, jeśli istnieją podrzędne pozycje
.item## klasa zastosowana do <li>, gdzie ## to numer ItemId
List #menu id zastosowany do <ul> zmienia się w .menu w przypadku, gdy na stronie jest więcej niż jedno menu [SPRAWDŹ]
Legacy-Vertical .mainlevel klasa zastosowana do każdego odnośnika w <table> o szerokości 100%
Legacy-Horizontal .mainlevel klasa zastosowana do każdego odnośnika w <table> o szerokości 100%
Legacy-Flat #mainlevel id zastosowany do <ul> zmienia się w .menu w przypadku, gdy na stronie jest więcej niż jedno menu [SPRAWDŹ]
Migawki [mod_newsflash] Losowo .contentpaneopen klasa zastosowana do <table> bez ustalonej szerokości Tworzone są dwie tabele - jedna obejmuje tytuł artykułu, druga tekst.
.contentheading klasa zastosowana do <td> obejmującego tytuł artykułu
.contentpagetitle klasa zastosowana do tytułu jako odnośnika do artykułu
Poziomo .moduletable klasa zastosowana do <table> bez ustalonej szerokości każda pozycja menu umieszczana jest w nowym elemencie <td> stylizowanym domyślnie


Pionowo .article_separator klasa zastosowana do <span> dodawana po każdym artykule, jeśli istnieje więcej niż jeden
Nowości [mod_latestnews] .latestnews klasa zastosowana do otaczającego <ul>, do każdego elementu <li> i do każdego odnośnika
Popularne [mod_mostread] .mostread klasa zastosowana do otaczającego <ul>, do każdego elementu <li> i do każdego odnośnika
Reklama [mod_banners] .bannergroup klasa zastosowana do obejmującego całość elementu <div>
.bannerheader klasa zastosowana do <div> obejmującego tekst tytułu, jeśli istnieje
.banneritem klasa zastosowana do <div> obejmującego każdą reklamę
.bannerfooter klasa zastosowana do <div> do tekstu podsumowania, jeśli istnieje
Ścieżka powrotu [mod_breadcrumb] .breadcrumbs klasa zastosowana do elementu <span> zawierającego w elemencie <a> okruszek
.pathway klasa zastosowana do elementu <span> zawierającego w elemencie <a> okruszek
.pathway zastosowana jest także do każdego odnośnika (okruszka)
Sekcje [mod_sections] .sections klasa zastosowana do <ul>
Sonda [mod_poll] .poll klasa zastosowana do elementu <table>, wyśrodkowanego i z szerokością ustaloną na 95%
.pollstableborder klasa zastosowana do wewnętrznego <table>, bez ustalonej szerokości, zawierającego opcje głosowania
.sectiontableentry1 klasa zastosowana do <td> z atrybutem valign="top" w nieparzystych wierszach tabeli
.sectiontableentry2 klasa zastosowana do <td> z atrybutem valign="top" w parzystych wierszach tabeli klasy sectiontableentry1 i sectiontableentry2 przeznaczono głównie do zapewnienia różnego tła naprzemiennych wierszy tabeli
#voteid## id zastosowany do <input>,gdzie ## jest numerem Id opcji
.button klasa zastosowana <input type="submit"> oraz <input type="button">
Statystyka [mod_stats] Brak
Stopka [mod_footer] Brak
Szukaj [mod_search] .search klasa zastosowana do obejmującego całość <div>
.inputbox klasa zastosowana do <input type="text">
.button klasa zastosowana do <input type="image"> and <input type="submit">
Tematy pokrewne [mod_related_items] .relateditems klasa zastosowana do obejmującego całość <ul>
Wpinacz [mod_wrapper] #blockrandom id zastosowany do <iframe>
.wrapper klasa zastosowana do <iframe>

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],