--=REKLAMA=--

Szablony/Słownik terminów

Z Joomla!WikiPL

Spis treści

A

artykuł 
[ang. article, content]. Zwarty materiał - publikacja elektroniczna zawierająca treści odnoszące się do rzeczywistości bądź świata fikcyjnego - prezentację, opisy, wyjaśnienia, interpretacje, oceny, opinie, komentarze, itd., o strukturze swobodnie kształtowanej przez autorów, w której podstawowym tworzywem jest zwykle tekst z osadzonymi w nim ilustracjami, animacjami, dźwiękami, wideo oraz wszelkiego typu odnośnikami prowadzącymi do zasobów wewnętrznych bądź zewnętrznych. Por. treść witryny.

C

CSS 
Kaskadowe arkusze stylów - język służący do opisu sposobu pokazywania stron WWW, poszerzający możliwości języków HTML i XHTML;

D

Dodatek, wtyczka [ang. plug-in]
Wbudowane lub instalowane dodatkowo rozszerzenie Joomla!. Wyposaża rdzeń lub komponenty Joomla! w nowe funkcje.
Dodatki przetwarzają treść zanim zostanie przesłana ona do przeglądarki użytkownika. Kilkanaście dodatków wchodzi w skład podstawowej dystrybucji Joomla!: Wstaw obrazek, Proste adresy, Ocenianie, Paginacja, Edytor zwykły, Edytor TinyMCE, wyszukiwarki.
Oferta rozszerzeń katalogowana jest systematycznie na stronie Joomla! Extensions Directory - centralnego katalogu rozszerzeń Joomla. Bezpłatne rozszerzenia dostępne są w składnicy projektów Joomla! i innych serwisach.
W pierwszych wersjach Joomla! dodatki nazywane były również botami lub mambotami.
Dodatek Spuścizna 
ang. Legacy Plugin - standardowe rozszerzenie umożliwiające instalację i działanie w Joomla 1.5 rozszerzeń napisanych we wcześniejszych fazach rozwoju Joomla!, zapewniające → zgodność wsteczną.

J

jdoc 
w kodzie szablonów Joomla! instrukcja sterująca umieszczeniem w dokumencie www generowanych dynamicznie treści witryny - treści głównej (komponentu) oraz treści towarzyszących (modułów). Prosta instrukcja jdoc wygląda jak ten kod: <jdoc:include type="component" />.

K

Kategoria 
[ang. Category]. Kolekcja pozycji - artykułów, kontaktów, kanałów informacyjnych, adresów internetowych, grafik - zgrupowanych według jakieś kryterium: tematu, rodzaju, typu, zakresu treści. Kategorie pomagają porządkować zbiory informacji i materiałów.
W Joomla 1.0 i Joomla 1.5 kategorie artykułów były grupowane w    sekcje. Kategoria artykułów nie mogła istnieć bez sekcji, a w sekcji musiała być przynajmniej jedna kategoria artykułów! W nowszych wersjach Joomla! sekcji nie ma w ogóle, a kategorie można dowolnie głęboko zagnieżdżać. W kategoriach grupowaną są również często treści obsługiwane przez komponenty.
Komponent [ang. component]
Wbudowane lub instalowane dodatkowo rozszerzenie Joomla! - aplikacja obsługująca gromadzenie i udostępnianie treści bądź realizację złożonych procedur (np. rejestracja, zakupy). Komponenty posiadają zwykle swój własny interfejs, często są zdolne do współdziałania z innymi komponentami.
Chociaż terminu komponent używa się zwykle na oznaczenie takich rozszerzeń jak rdzenne Kontakty, Reklamy, Doniesienia, Wyszukiwarka, czy Zakładki, a więc dostępnych po zainstalowaniu Joomla! na zapleczu w menu Komponenty, to komponentami jest wiele innych rdzennych składników Joomla!, m.in. Media, Użytkownicy, czy też Kategorie, albo projektanty pozycji menu (Menus).
Zbiór komponentów dla Joomla! stale się powiększa. Oferta komponentów katalogowana jest systematycznie na stronie Joomla! Extensions Directory - centralnego katalogu rozszerzeń Joomla. Bezpłatne rozszerzenia dostępne są w składnicy projektów Joomla! i innych serwisach.

M

Mambot 
zobacz Dodatek.
Menu rozdzielone 
ang. split menu - jedno menu umieszczone w dwóch lub więcej modułach, w których udostępniane są różne poziomy hierarchicznej struktury witryny. Gdy użytkownik wybierze w głównym module (np. w górnym poziomym menu) nadrzędną pozycję menu, w innym miejscu, np. w lewym pasku wyświetlane jest dodatkowe menu zawierające jedynie pozycje z wyznaczonego zakresu.
Menu rozwijane 
ang. pull-down menu - rozwijana wielopiętrowa (wielopoziomowa) lista odnośników do stron witryny, odsłaniająca listę elementów podrzędnych w momencie, gdy kursor wskazuje pozycję nadrzędną.
Moduł [ang. module]
Niewielkie, wbudowane lub instalowane dodatkowo rozszerzenie Joomla!, służące udostępnianiu na stronach dodatkowych treści lub użytecznych funkcji i procedur.
Często rozmieszczone są w blokach wokół głównej treści strony. Dobrze znanym przykładem jest moduł logowania. W skład podstawowej dystrybucji Joomla wchodzi ponad 20 modułów witryny (m.in. Menu, Popularne, Tematy pokrewne, Migawki, Nowości, Ścieżka powrotu) oraz kilkanaście modułów zaplecza.
Moduły wyświetlamy na wybranych stronach, w powiązaniu z pozycjami menu, w miejscach zdefiniowanych w szablonie witryny, które nazywamy pozycjami modułów. Można np. umieścić moduł w pozycji "lewa" lub "prawa" czy jakiejkolwiek innej. Moduł można pokazać na wszystkich stronach lub na wybranych. Moduły można również osadzać w artykułach, a nawet w innych komponentach (za pomocą specjalnego rozszerzenia).
Od komponentów moduły odróżnia brak interfejsu umożliwiającego gromadzenie i edycję udostępnianych treści czy funkcji.
Zbiór modułów dla Joomla! stale się powiększa. Oferta modułów katalogowana jest systematycznie na stronie Joomla! Extensions Directory - centralnego katalogu rozszerzeń Joomla. Bezpłatne rozszerzenia dostępne są w składnicy projektów Joomla! i innych serwisach.

P

PHP 
Skryptowy język programowania służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW i wykonywany po stronie serwera. Więcej informacji - zobacz: Gdzie mogę poczytać o PHP
Plugin 
zobacz Dodatek.
Proste adresy 
ang. SEF URLs - adresy internetowe wyrażone nazwą domenową oraz nazwami katalogów i plików, w odróżnieniu od skomplikowanych adresów generowanych np. przez CMS-y takie jak Joomla!, w których - oprócz nazwy domenowej znajdują się zmienne PHP i identyfikatory PHP, niezbyt jasne bądź zupełnie pozbawione zrozumiałych informacji o udostępnianych zasobach. Angielskie określenie zwraca uwagę na optymalizację adresów pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEF - akronim od Search Engine Friendly, co dosłownie można by przetłumaczyć przyjazne wyszukiwarkom. Proste adresy są rozwiązaniem korzystniejszym także ze względu na łatwiejsze posługiwanie się nimi przez ludzi oraz niezależność od stosującego je silnika.
Przyrostek klas CSS modułu 
(ang. Module Class Suffix) - opcjonalny parametr modułu, modyfikujący oznaczenia standardowych stylów CSS stosowanych w skryptach Joomla! generujących kod modułów. Umożliwia zróżnicowanie wyglądu modułów za pomocą definiowanych w arkuszach stylów CSS własnych dodatkowych klas lub zmodyfikowanych klas standardowych - «z przyrostkiem». Zobacz: Stosowanie przyrostków klas CSS.
Przyrostek klas CSS strony 
(ang. Page Class Suffix) - opcjonalny parametr pozycji menu, modyfikujący oznaczenia standardowych stylów CSS stosowanych w skryptach Joomla! generujących główną treść stron. Zapewnia swobodę stylizowania wyglądu stron za pomocą definiowanych w arkuszach stylów CSS własnych dodatkowych klas lub zmodyfikowanych klas standardowych - «z przyrostkiem». Zobacz: Stosowanie przyrostków klas CSS.

R

Rozszerzenia [ang. extensions]
Dodatkowe składniki rozszerzające podstawowe, standardowe możliwości Joomla!: zob.    komponenty, zob.    moduły, zob.    dodatki, zob.    szablony,    pakiety językowe. Rozszerzenia są katalogowane systematycznie na stronie Joomla! Extension Directory (katalog rozszerzeń Joomla. Centralna składnica projektów znajduje się pod adresem    http://joomlacode.org.
Ramka modułu 
(ang. chrome) - sposób oznakowania tytułu i treści dodatkoweym kodem HTML, decydujący o możliwościach stylizowania modułów za pomocą CSS. Standardowymi stylami ramek są: none (bez dodatkowego kodu ), table (kod tabeli jednokolumnowej), horz (kod tabeli jednowierszowej), xhtml (pojedynczy element div, tytuł w h3 , rounded (cztery zagnieżdżone elementy div, tytuł w h3) oraz wykorzystywany jedynie do podglądu pozycji modułów outline

S

Sekcja 
[ang. Section]. Kolekcja pokrewnych kategorii artykułów - zgrupowanych według jakiegoś kryterium: tematu, rodzaju, typu, zakresu treści. Typową sekcją są na przykład Aktualności (w wer. ang. News). Sekcja jest kolekcją (zestawem) powiązanych ze sobą kategorii. Np. sekcja Aktualności może składać się z kategorii: Najnowsze aktualności, Ze świata, Z Polski. W sekcji musi być co najmniej jedna kategoria artykułów, zanim zostanie założona pierwsza kategoria, musi być założona co najmniej jedna sekcja. Sekcje pozwalają grupować materiały w duże działy witryny.
Spuścizna 
ang. Legacy - spadek, dziedzictwo, pozostałość po wcześniejszym okresie rozwoju. Wykorzystywane w nowszych wersjach oprogramowania funkcje i rozszerzenia napisane dawniej, dla wcześniejszych wersji, zgodnie z obowiązującymi wówczas, ale już zaniechanymi standardami projektowania (kodowania).
Szablon [ang. template]
Szablon jest rodzajem wbudowanego w Joomla! lub dodatkowo instalowanego rozszerzenia, które decyduje o wyglądzie witryny.
Istnieją dwa rodzaje szablonów stosowanych w Joomla!: Szablony witryny oraz Szablony zaplecza. Szablony witryny decydują o wyglądzie stron odwiedzanych przez użytkowników (strony frontowej), a szablony zaplecza kontrolują wygląd stron panelu administracyjnego.
W przeciwieństwie do wielu innych CMS-ów, szablony w Joomla! można tworzyć według własnej fantazji i potrzeb, nie ma narzuconych żadnych schematów i struktur. Można je łatwo instalować i modyfikować, a każda zmiana będzie natychmiast widoczna na witrynie we wszystkich materiałach oznaczonych zmienioną regułą. Podobnie jak w przypadku komponentów i modułów, zbiór szablonów udostępnianych bezpłatnie na warunkach GNU GPL stale się powiększa.

Ś

Ścieżka dostępu, Ścieżka 
ang. path - napis określający położenie pliku lub folderu w strukturze katalogów na komputerowym nośniku danych; najczęściej ma postać listy katalogów odseparowanych ukośnikami. Wyróżniamy trzy typy ścieżek: bezwzględne (a. absolutne) względne wobec głównego katalogu oraz względne wobec dokumentu. Ścieżka bezwzględna zawiera wszystkie elementy adresu internetowego, jakie potrzebne są przeglądarkom pracującym w dowolnym komputerze do odnalezienia dokumentu - pliku lub strony internetowej. Ścieżka względna wobec głównego katalogu określa położenie pliku względem głównego katalogu witryny, rozpoczyna się od ukośnika '/'. Ścieżka względna wobec dokumentu określa ścieżkę od bieżącego dokumentu do pliku docelowego, np. w przypadku arkusza stylów oznacza to ścieżkę od pliku od głównego pliku szablonu - index.php.

Z

Znacznik, Tag 
w XHMTL, w Joomla!, w BBCode, w wikikodzie - specjalne znaki kodujące formatowanie tekstu, wstawianie linków i grafik, tworzenie akapitów itp.
Zgodność wsteczna 
ang. backward compatibility - zgodność z wcześniejszym oprogramowaniem, umożliwiająca działanie rozszerzenia w nowszej linii rozwojowej oprogramowania. Porównaj: Spuścizna, Dodatek Spuścizna. Zobacz też Kompatybilność wsteczna.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],