--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Archiwum

Z Joomla!WikiPL

Archiwum

Umożliwia dotarcie do artykułów umieszczonych w Archiwum [Archived Content] - wyświetla listę odnośników - do każdego z poprzednich miesięcy w okresie od utworzenia witryny, w którym stworzono choć jeden artykuł, a jego publikacja została zakończona automatycznie albo został przeniesiony do Archiwum przez operatora. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 archive module1.png
Nazwy miesięcy są odnośnikami do przeglądów artykułów opublikowanych w danym miesiącu, co prezentuje kolejna ilustracja:
15 archive module2.png

Artykuły udostępniane są według daty utworzenia, a nie daty przeniesienia do archiwum. W module publikowana jest tylko generowana automatycznie lista miesięcy.

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_archive. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Archiwum i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_archive. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Archiwum korzysta z pracy wykonanej za pomocą komponentów Artykuły oraz Kategorie i Sekcje, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Moduł zapewnia użyteczność podobną, jak łącze wewnętrzne typu Przegląd - Artykuły w archiwum.

Parametry modułu

15 archive module parameters1.png
 • Liczba miesięcy [Count]: określa liczbę miesięcy wyświetlanych w module (domyślnie: 10).
 • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 archive module parameters2.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.

Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Archiwum na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Archiwum, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Archiwum i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • Ustal, ile odnośników do miesięcy z artykułami archiwalnymi wyświetlać
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],