--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Grafika losowa

Z Joomla!WikiPL

Obraz losowy

Wyświetla losowo grafiki wybrane spośród umieszczonych w specjalnym katalogu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:
15 random image example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_random_image. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Grafika losowa i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_random_image. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Grafika losowa nie jest połączony z żadnym innym komponentem (jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 random image parameters.png
 • Format grafiki [Image Type]: format graficzny obrazków. Wpisz "jpg", "png", "gif" lub inny. Domyślnym formatem jest JPG. Wszystkie obrazki we wskazanym poniżej katalogu muszą być tego samego formatu.
 • Folder grafik [Image Folder]: ścieżka względna, czyli od głównego katalogu witryny, do katalogu obrazków, np. images/stories/losowe.
 • Łącze [Link]: opcjonalne. Adres, do którego prowadzi naciśnięcie obrazka - może to być np. adres pliku z obrazkiem w większych rozmiarach albo strony internetowej.
 • Szerokość [Width]: szerokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent szerokości obszaru, w którym ramka została umieszczona, np. głównego obszaru prezentacji na stronie albo modułu. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty, np. w przypadku ilustracji bądź ramek pływających. Przykładowo, gdy wpiszesz "550", ramka będzie mieć szerokość 550 pikseli, gdy wpiszesz "75%", to w przypadku modułu będzie to zwykle w granicach 150 pikseli, a w głównym obszarze prezentacji w granicach 600-1000px.. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.
 • Wysokość [Height]: wysokość ramki. Możesz podać wartość bezwzględną - w pikselach bądź relatywnie - procent wysokości obszaru, w którym umieszczono ramkę, np. w obszarze prezentacji głównej treści albo modułów. Jeśli ustalasz wartość procentową, dodaj jednostkę %. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Przetestuj dokładnie efekt.. To ustawienie może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Dlatego zadbaj, aby wszystkie obrazki miały te same rozmiary.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
 • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
 • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.


Umieszczanie modułu na stronie

Aby umieścić moduł Grafika losowa na stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do części administracyjnej o najmniej jako administrator.
 2. Z głównego menu zaplecza wywołaj stronę Rozszerzenia -> Moduły.
 3. W przyborniku kliknij ikonę Nowy, aby przejść na stronę umożliwiającą wybór typu modułu, który chcesz umieścić na stronie.
 4. Na liście wyboru typu kliknij nazwę Grafika losowa, by rozpocząć konfigurację modułu. Możesz również zaznaczyć pole opcji przy nazwie typu Grafika losowa i kliknąć przycisk Dalej.
 5. Skonfiguruj moduł:
  • Wpisz tytuł modułu. Jest wymagany.
  • Zdecyduj, czy wyświetlać tytuł modułu.
  • Zdecyduj, czy włączyć moduł (opublikować).
  • Ustal położenie modułu na stronie, wybierając jedną z dostępnych pozycji.
  • Ustal, na których stronach witryny wyświetlać moduł, przypisując go do wybranych lub wszystkich pozycji menu
  • W polu Folder grafik wpisz ścieżkę do katalogu z obrazkami
  • Sprecyzuj, jeśli chcesz, pozostałe parametry modułu.
  • Aby zachować ustawienia, kliknij w przyborniku ikonę Zapisz.
Porada Porada
Moduł może posłużyć do wyświetlania graficznej reklamy strony wewnętrznej lub zewnętrznej. Wystarczy w polu Łącze podać jej adres.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],