--=REKLAMA=--

Ramka modułu/CSS w standardowych ramkach modułu

Z Joomla!WikiPL

Wynikowy kod modułów może być modyfikowany (rozszerzany) przez dodanie w instrukcji <jdoc:include /> atrybutu stylu, style="nazwa_stylu", gdzie nazwa_stylu odpowiada nazwie ramki, z jakiej chcemy skorzystać.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zobacz Instrukcje jdoc oraz Co to jest ramka modułu?

Typy ramek

  • None
Umieszcza czysty kod modułu - bez elementów pozycjonujących.
Styl domyślny, gdy instrukcja <jdoc:include /> nie zawiera atrybutu style
Nie ma żadnych stylów CSS.
Tytuł modułu, bez względu na ustawienie w edytorze modułu, nie jest umieszczany w kodzie wynikowym.
  • Table
Umieszcza moduły w jednokolumnowej tabeli, w układzie pionowym, jeden pod drugim, w kolejnych wierszach tabelki.
Element <table> został oznaczony klasą .moduletable, nie ma określenia szerokości elementu <table>.
Tytuł modułu jest osadzony w znacznikach <th>, jeśli jest włączony w edytorze modułu.
  • Horz
Umieszcza każdy moduł w tabeli wewnątrz tabeli dla wszystkich modułów w pozycji.
Klasa .moduletable została przypisana do elementu <table>, obejmującego treść pojedynczego modułu
Kod wynikowy jest taki sam, jak w profilu "Table", ale umieszczony jest w tabeli obejmującej z szerokością ustaloną na 100%.
  • XHTML
Obejmuje treść modułu znacznikami <div> i </div>.
.moduletable zastosowana jest dla <div>, który obejmuje treść modułu.
Tytuł modułu jest objęty znacznikiem <h3>, jeśli jest włączony.
  • Rounded
klasa .module zastosowana jest dla zewnętrznego elementu <div>.
Treść modułu jest osadzona w czterech elementach (warstwach) <div>, umożliwiających obsługę zaokrąglonych narożników.
Tytuł modułu jest objęty znacznikiem <h3>, jeśli jest włączony.
  • Outline
Umieszcza moduł w obramowaniu.
Służy tylko do prezentacji pozycji modułów
Klasa .mod-preview zastosowana jest dla zewnętrznego elementu <div>.
Klasa .mod-preview-info
Klasa .mod-preview-wrapper zastosowana jest dla wewnętrznego elementu <div>, który obejmuje treść modułu

Zobacz

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],