--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Sonda

Z Joomla!WikiPL

Sonda

Wyświetla formularz głosowania do sondaży opublikowanych za pomocą komponentu Sondy oraz łącza do poglądu wyników i listy innych ankiet. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 poll module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_poll. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Sonda i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_poll. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Jeśli użytkownik naciśnie odnośnik Wyniki, przejdzie na stronę wyglądającą jak utworzona za pomocą łącza wewnętrznego typu Sondy (zob. Projektant pozycji menu: Układ typu Sonda. Przykład strony prezentującej wyniki znajduje się poniżej:

15 poll module results example.png

Powiązania

Moduł Sonda współdziała z komponentem Sondy. Projektant sond dostępny jest na stronie Sondy.

Parametry modułu

15 poll module parameters.png
  • Sonda [ Poll]: decyduje, który formularz zostanie wyświetlony w module. Z listy rozwijanej wybierz jedną z dostępnych sond, utworzonych wcześniej na stronie Sondy.
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],