--=REKLAMA=--

Moduł witryny - Sekcje

Z Joomla!WikiPL

Sekcje

Wyświetla listę odnośników do sekcji artykułów, łączących ze stronami typu przegląd artykułów w sekcji. Sekcje artykułów tworzymy i konfigurujemy na stronie Sekcje artykułów. Jeśli opcja Pokaż wszystkim łącza jest włączona, lista zostanie ograniczona tylko do tych, do których użytkownik ma prawa dostępu. Przykład modułu przedstawia ilustracja poniżej:

15 sections module example.png

Moduł jest obsługiwany przez zestaw skryptów umieszczonych w katalogu mod_sections. Nazwa katalogu jest równocześnie nazwą typu modułu. Moduł Sekcje i wszystkie jego kopie są więc modułami typu mod_sections. Takie określenie widać w kolumnie Typ na liście w menedżerze modułów. Filtr Wybierz typ pozwala wyselekcjonować oryginał i wszystkie kopie modułu.

Powiązania

Moduł Sekcje korzysta z pracy wykonanej za pomocą innych komponentów, ale nie jest konieczny do prezentacji gromadzonych za ich pomocą danych, jak to się dzieje np. w przypadku modułów Reklama czy Sonda).

Parametry modułu

15 sections module parameters.png
  • Ilość sekcji [Count]: określa ilość pozycji wyświetlanych w module - odnośników do sekcji. Domyślną wartością jest 5 odnośników. Domyślną wartością jest 5 odnośników do sekcji.
  • Przyrostek klas CSS modułu [Module Class Suffix]: umożliwia nadanie modułowi wyglądu odróżniającego go od innych. W tym celu konieczne jest dodanie w arkuszu CSS deklaracji odmiany klas: .moduletable-przyrostek lub .module-przyrostek wyróżnionej przez dodanie do standardowej nazwy klasy przyrostka. Jeśli stworzysz w arkuszu stylów taką specjalną odmianę klasy, wpisz identyfikujący ją przyrostek, np. -przyrostek – wszystkie znaki włącznie z myślnikiem, jeśli został użyty w nazwie nowej klasy.

Parametry rozszerzone

15 most read advanced.png
  • Pamięć podręczna [Caching]: decyduje o przechowywaniu treści modułu w pamięci podręcznej, a tym samym o zmniejszeniu ilości zapytań do bazy danych, co przyspiesza wysyłanie stron do przeglądarek oraz ogranicza obciążenie serwera. Ustawienia globalne pamięci podręcznej określane są na stronie Konfiguracja globalna. Wybierz jedną z opcji: Globalne albo Nie przechowuj.
  • Czas przechowywania [Cache Time]: określa w minutach czas, jaki musi upłynąć między odświeżeniem plików przechowywanych w katalogu pamięci podręcznej. Ustal, zależnie od częstotliwości wprowadzania zmian w treści witryny.

Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],