--=REKLAMA=--

Usunięcie z artykułu nazwy autora lub dat utworzenia i modyfikacji

Z Joomla!WikiPL

Aby usunąć z artykułu nazwę autora lub datę utworzenia i modyfikacji:

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Kliknij nazwę sekcji Parametry - rozszerzone [Parameters - Advanced]
 3. Odszukaj parametry Nazwa autora [Author Name], Data i czas utworzenia [Created Date and Time] oraz Data i czas zmiany [Modified Date and Time] i zaznacz na listach rozwijanych opcję Ukryj [Hide]. Znaczenie każdej z trzech dostępnych opcji jest następujące:
  • Globalnie [Use Global]: Zostanie zastosowane ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów.
  • Ukryj [Hide]: Opcja Ukryj ikonę lub tekst zastąpi ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów - dotyczy tylko konkretnego artykułu.
  • Pokaż [Show]: Opcja Pokaż ikonę lub tekst zastąpi ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów - dotyczy tylko konkretnego artykułu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz [Save] lu Zastosuj [Apply] w przyborniku, aby zapamiętać ustawienia.

Zobacz też


Dziękujemy za wkład

» Stefan Wajda [zwiastun],