--=REKLAMA=--

Usunięcie z artykułu ikony Email, Drukuj lub PDF

Z Joomla!WikiPL

Aby usunąć z dowolnego artykułu ikon Drukuj, Utwórz PDF i Poleć innym:

 1. Otwórz artykuł do edycji, np.:
  • na stronie zaplecza naciśnij w menu odnośnik Artykuły > Artykuły - wszystkie' [Content > Article Manager], a następnie zaznacz wybrany artykuł i naciśnij w przyborniku u góry ekranu po prawej stronie ikonę Zmień [Edit].
  • na stronie startowej zaplecza naciśnij ikonę skrótu Dodaj artykuł [Add New Article].
  • jeśli jesteś zalogowany na stronie frontowej i masz odpowiednie uprawnienia do wprowadzania zmian w przeglądanym artykule, naciśnij ikonę Popraw [Edit] w nagłówku artykułu.
 2. Kliknij nazwę sekcji Parametry - rozszerzone [Parameters - Advanced]
 3. Odszukaj parametry ikona Drukuj [Print Icon], Ikona Email [Email Icon] oraz Ikona PDF [PDF Icon] i zaznacz na listach rozwijanych opcję Ukryj [Hide]. Znaczenie każdej z trzech dostępnych opcji jest następujące:
  • Globalnie [Use Global]: Zostanie zastosowane ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów.
  • Ukryj [Hide]: Opcja Ukryj ikonę lub tekst zastąpi ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów - dotyczy tylko konkretnego artykułu.
  • Pokaż [Show]: Opcja Pokaż ikonę lub tekst zastąpi ustawienie w konfiguracji globalnej artykułów - dotyczy tylko konkretnego artykułu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz [Save] lu Zastosuj [Apply] w przyborniku, aby zapamiętać ustawienia.

Zobacz także

Dziękujemy za wkład

» Piotr Kwiatkowski [ Bazyl ],